Atelier3P

is een internationaal cultuurhistorisch en educatief centrum. Eromheen draait een lokale economie (toerisme, recreatie, horeca, moderne innovaties en proeftuinen, etc) van goed afgestemde voorzieningen die de kwaliteit van leven versterken door waardegedreven inzet.

Met Atelier3P en de Stad van Morgen positioneert Gemert-Bakel zich als regionaal icoon project.

Door gezondheid leidend te maken ontstaat een referentiekader van hoe plattelandsdorpen een fundamentele rol hebben in het vergroten van de kwaliteit van leven in omliggende steden. Tegelijkertijd groeit de samenredzaamheid op het platteland waardoor meer mensen zullen kiezen in de dorpen te blijven wonen, werken en leven.

In sommige grote steden is de levensverwachting 50 jaar -dat zijn middeleeuwse toestanden- waardoor gezondheid wereldwijd politieke prioriteit heeft.

People, Planet, Prosperity

deelt het algemeen belang van mens en leefomgeving. Prosperity is Engels voor: succes, welslagen, voorspoed, welvaart, bloei, welzijn en geluk. Dit reikt veel verder dan alleen Profit (financiële winst).

Atelier3P is een ingediend project voor wat er gedaan kan worden met ons cultureel erfgoed:

- Kasteel Gemert
- Nazarerthklooster
- Gerarduskerk
- Vrij komende stallen en weilanden in het buitengebied.


Het Gemerts cultureel erfgoed en de landerijen worden hierin teruggeven aan de burgerbevolking.

CULTUREEL ERFGOED ALS ONDERNEMEND HART VAN EN VOOR ONS ALLEMAAL

Maak van Gemert-Bakel het kloppend hart van nieuwe gebiedsontwikkelingen tussen omliggende steden Deurne, Helmond, Veghel en Uden. Een referentiekader van samenredzaamheid die voldoende vrijheid biedt voor eigen inzichten en projecten.

Waar volop geëxperimenteerd wordt met nieuwe innovaties en allerlei duurzame ontwikkelingen op gebied van onderwijs, gezondheid en energie die een antwoord geven op de uitdagingen die bij deze tijd horen.

Waar we vooral op vertrouwen is onze eigenschap om ergens samen de schouders onder te zetten als de nood aan de man komt of het inzicht ons ertoe aanzet.

Gebruik de waardevolle stukjes nostalgie die er nog zijn om andere waarden te verbinden...

Wij hebben de volgende 5 kernwaarden gedefinieerd:

1.Voedsel en drinkwater
2.Gezondheid
3.Veiligheid
4.Samen-redzaamheid
5.Zelfbewustzijn


De initiatieven van Atelier3P zijn volledig gebaseerd op het nastreven en behouden van natuurlijke menselijke kernwaarden. Recent heeft de regionale overheid zich structureel uitgesproken voor gebiedsontwikkeling op basis van gezondheid. Daarbij is ook de co-creatie aanpak van onze Eindhovense partner -Stad van Morgen- aanvaard. Dit is uniek in de geschiedenis van de mens: Een regionale samenwerking met in acht name van kernwaarden gezondheid, regionaal zelfbewustzijn en co-creatieve samen-redzaamheid.

Atelier3P is geen bedrijf maar een coöperatieve beleving waar vanuit bewustzijn verantwoordelijkheid wordt genomen.

Atelier3P zet aan tot samenwerkingsvormen waarin jong en oud participeren en die bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven. Met een hoog niveau van empathie voor de medemens en omgeving.
Betrokken burgers werken samen met creatieve ondernemers, wetenschap (onderwijs) en overheden aan gezonder leven in een gezondere omgeving.
Samen werken we ideeën uit naar concrete projecten die de kwaliteit van leven in de regio voor iedereen verhogen.

Zet Gemert-Bakel écht op de kaart

Samen maken we van Gemert-Bakel een bruisend centrum van duurzaamheid, gezondheid en samenredzaamheid.

- Behoud van karakteristieke gebiedskenmerken
- Meer zinvol werk dichtbij huis
- Bewuster omgaan met natuurlijke rijkdommen
- Samen zorgen voor gezondheid
- Ontspannender ondernemen


Het probleem is nu dat in de geld gedreven economie, maatschappij elementen ons cultureel erfgoed ontwikkelen als hun eigen speculatieve plan ipv deze in te zetten voor duurzame vooruitgang. Dit soort ontwikkelingen zijn maatschappelijk onwenselijk en zouden wij graag gewijzigd zien.

Updated by @atelier3p

This theme is brought to you by Salesforce CRM.
Layouts by BestWpthemeZ..
Follow us Facebook Twiter RSS