Atelier3P

  • heeft tot doel samenredzaamheid en het nastreven en behouden van onze menselijke kernwaarden.
  • maakt van Gemert-Bakel een icoonproject binnen niveau 4 gebiedsontwikkeling als referentiekader van hoe plattelandsgemeenten een fundamentele rol spelen in het creëren van de “gezonde stad”.
  • gaat uit van een samenleving die gebaseerd is op harmonieuze relaties tussen mensen onderling en de mens met haar natuurlijke omgeving.
  • is geen bedrijf maar een coöperatieve beleving en een samenwerkingsverband tussen Midden en Klein Bedrijven (MKB), groepen particulieren, maatschappelijke organisaties, het verenigingsleven, scholen en overheden in Gemert-Bakel en omstreken.

De intentie van de initiatiefnemers is om de vele gebiedsparels in Gemert-Bakel en omstreken een platform te bieden en actief met elkaar te verbinden. Samen staan we sterker.

Samenwerken aan zelfvoorziening vanuit de gezamenlijke kracht.

Het succes van een organisatie valt of staat met het vermogen van adequate samenwerking. Hetzelfde geldt voor een gemeenschap.

Samenwerken aan een harmonieuze samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Waar je kunt leven vanuit je eigen passie en talent.

De rol van Atelier3P is verbinden en ondersteunen om zo tot een samenleving te komen waar zorg voor elkaar, gelijkwaardigheid, onthaasting, vrijblijvendheid en ongedwongenheid normaal zijn.

Om dit proces te versnellen werken we waardegedreven samen met meerdere partners >>>Klik hier.

Atelier3P markeert een kantelpunt

De overheid laat los en de samenleving gaat zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat belangrijk is. Atelier3P ontstaat vanuit actief burgerschap en moet een centrale rol gaan innemen in de transitie naar levenskwaliteit voor iedereen in Gemert-Bakel en omgeving.

atelier3p-de-4-o-s

Het Cultureel Erfgoed wordt voor jong en oud, voor particulieren en bedrijven, aantrekkelijk om te bezoeken, te recreëren en duurzaamheid te beleven. Vanuit het educatief centrum wordt gewerkt aan programma’s voor onder andere kunst, voedsel, energie, afval, educatie, MVO, mobiliteit. Steeds wordt een combinatie gelegd tussen de locatie (inspiratie en beleving) en activiteiten in de samenleving met doelgroepen.

 

 

Wat is Atelier3P

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS