Middelen

Atelier3P is geen instelling noch bedrijf maar waardengedreven samenwerking en heeft daarom geen overhead alleen een verdeling van resultaat gedreven verantwoordelijkheden. De middelen die nodig zijn voor de programma’s worden door de diversiteit van leden aangeleverd.Mens doel

 

De wederkerigheid is even divers waardoor geldelijke middelen maar een klein onderdeel zijn van de vele middelen die ingezet of uitgewisseld kunnen worden. Geld is daarbij geen doel, slechts een middel. Onder aan deze pagina lees je hoe Atelier3P het Cultureel Erfgoed wil financieren.

Wij positioneren ons helemaal bovenaan “local issues, local solutions” waar de waarden ontstaan die wereldwijd uitvergroot kunnen worden “Global solutions”. Dat is het uitgangspunt van waaruit we Atelier3P dienen te bezien: het is een referentiekader en voorbeeldproject die laat zien hoe plattelandsdorpen een fundamentele rol hebben in het vergroten van de kwaliteit van leven in omliggende steden. Tegelijkertijd groeit de zelfvoorziening en samenredzaamheid op het platteland waardoor meer mensen zullen kiezen in de dorpen te blijven wonen, werken en leven. Dat wil jij toch ook…

Coöperatiefonds

Innovaties die zo ontstaan dragen een royalty af aan de oorsprong waar ze zijn ontstaan. Zo creëren we een revolving fonds.

 

transformatie economie - fondsReële kosten worden in partneroverleg transparant afgedekt door de leden of we gaan samen op zoek naar subsidies of investeringspartners (als deze al niet lid zijn).

Daarnaast hanteert Atelier3P een geheel eigen waardesysteem dat de inzet tot waardecreatie en onderlinge verdeling structureert.

FINANCIERING CULTUREEL ERFGOED

EU, vermogensfondsen, Lokaal Coöperatiefonds en Crowdfunding

Atelier3P werkt nu aan een ‘Proof of Concept’ om 50% van de kosten geïnvesteerd te krijgen via innovatiefondsen binnen de EU. De overige 50% betrekken we via vermogensfondsen en via ondernemers uit de regio. 

De verschillende partijen worden uitgenodigd door Atelier3P om samen aan tafel te gaan voor gezonde gebiedsontwikkeling in relatie tot de complexiteit die verder reikt dan alleen Gemert-Bakel. Dus ook de knelpunten van Eindhoven, Helmond, Den Bosch enz meenemend. Binnen die context worden prioriteiten gesteld. Waaronder het veilig stellen van het Kasteel, Klooster, Kerk en ander erfgoed in de context van gebied-samenhang. Zo kan het zijn dat vermogende particulieren en ondernemingen bijdragen aan een lokaal op te zetten coöperatiefonds dat het erfgoed uit de boeken van de gemeente of andere eigenaren haalt maar de eigenaren en belanghebbenden blijft binden tot samenwerking.

De focus komt daarna te liggen op het leggen van waarde-gedreven relaties met de omringende gebieden en steden:

  • gezonde voedselproductiviteit en innovatie
  • gezond water, opvang, energie en verdeling
  • gezonde lucht
  • gezonde beweging, recreatie (en toerisme)
  • educatie
  • therapeutische zorg en opvang
  • waardesystemen die stad en platteland verbinden
  • enz

Bouw mee

Crowdfunding:

Al wat je hebt hoef je niet meer te kopen (inclusief geld)

Atelier3P wil dat ons Cultureel Erfgoed ook weer écht iets van de gemeenschap wordt. Daarom nodigen we het Gemertse volk uit zich actief te betrekken bij de financieringsplannen. Dmv een crowdfunding-project draagt u een steentje bij. U kunt Vriend worden, geld schenken of bijdragen aan het coöperatiefonds.

De combinatie van ‘goedkope’ manieren van financieren en waarde-gedreven samenwerken zonder uurtje-factuurtje is zó kostenbesparend dat het commerciële gehalte van de projecten omlaag kan waardoor extra ruimte ontstaat voor meer sociale veerkracht, meer duurzaamheid en écht maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)! Met voordelen voor iedereen…

 

a3p-level4-geb-ontw-4xwDeze ambitieuze doelstellingen openen weer allerlei deuren naar de EU waar letterlijk miljarden liggen te wachten op dergelijke op de toekomst gerichte duurzame, maatschappelijke initiatieven.

Steun ons: Bouw mee! banner_bouwt-u-mee

Samen maken we van cultureel erfgoed écht iets van en voor de bevolking

 

 

Wie dagen we uit

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS