Onze visie

Visie en missie| Atelier3P

Zoals een rups zichzelf transformeert naar vlinder, zo willen wij ook de samenleving helpen doorontwikkelen met TDK²: Techniek, Design en Kennis verbinden met Talenten, Diversiteit en de Kracht van mensen. Wij geloven in een schone, creatieve en inclusieve samenleving met visie en een missie, waarin iedereen tot zijn recht komt.

Visie

Wij geloven in het vrijmaken van zelfsturend talent om de tweedeling die nu ontstaat op de arbeidsmarkt met nieuwe manieren te verbinden. Wij zien een wereld, waarin het mogelijk is om:

 1. In verbondenheid te leven, waarbij het voorzien in levensonderhoud, ontspanning, leren, zorg, en aandacht voor elkaar verweven zijn (Kunst van leven).
 2. Vanuit vrijheid de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je eigen leven (Verantwoordelijkheid).
 3. Samen meer te bereiken, dan we kunnen bereiken als individuen (Gemeenschapsvorming/ Samenredzaamheid).
 4. Te zorgen voor de aarde en haar geschenken in dankbaarheid te ontvangen en in harmonie te leven met alles wat leeft(Duurzaamheid).
 5. Opbrengsten en oogsten te delen, zodat er genoeg is voor iedereen (Wederkerigheid/ Overvloed).
 6. Je persoonlijke levensmissie te ontdekken en deze tot uitdrukking te brengen (Persoonlijke groei).

Missie

Wij staan voor een sociale en samen sturende, veerkrachtige omgeving. Wij verwezenlijken onze visie door:

 1. Te streven naar samenvoorzienendheid.
 2. Onze (eigen) huizen te verduurzamen met duurzame materialen en methoden.
 3. Het realiseren van duurzame processen en projecten. Dit doen we via het Sustainocratische Stip-stap-proces.
 4. Het opbouwen van innovatieve waardegedreven samenwerkingsvormen.
 5. Opbouw van een local-for-local-for-global economie in 4 x win situaties met de omgeving a3p-transformatie-economie
 6. Bijdragen aan het herstel van biodiversiteit met behulp van FRE2SH voedselvoorziening (door Permacultuur).
 7. Dat wat we ervaren/leren delen met anderen met behulp van educatie in de STIR Academie.
 8. Kinderen kennis te laten maken met een leuke, gezellige, gezonde en natuurlijke omgeving.

 

 

Onze doelstelling

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS