Waardegedreven samenwerken

Het succes van een onderneming of organisatie valt of staat met het vermogen van adequaat samenwerken.
Zeker anno 2017!

Samenwerken met alle betrokkenen.
Met elkaar creëren we een overvloed aan waarden die het hele gebied blijven verrijken. Bouw dus mee met Atelier3P!

atelier3p-samenwerken-4xO

Atelier3P nodigt alle domeinen in Gemert-Bakel uit tot samenwerken en anders te denken dan de stad. De stad is primair ingesteld op consumptie terwijl het platteland gericht is op productiviteit. Het platteland geeft bestaansrecht aan de stad en zorgt voor structurele onafhankelijkheid van invloeden van buitenaf. Gemert-Bakel ligt in het platteland centrum tussen Den Bosch, Oss, Deurne, Helmond en Eindhoven.

Door zich strategisch te ontwikkelen vanuit het gebiedswelzijn inclusief die belangen van de steden ontstaat een maatschappelijke, ecologische en economische samenhang.

Door geld niet primair voorop te stellen zoals steden dat altijd gedaan hebben kan de regio van Gemert-Bakel zich juist economisch sterk ontwikkelen vanuit de waardecreatie in het nieuwe paradigma.

 

Een samenwerkingsverband tussen samenwerkingsverbanden

Onze belangrijkste waardegedreven partners zijn:

 1. Stad van Morgen (creëert in opdracht van onszelf als mens de ideale maatschappijvorm volgens de eisen van deze tijd)
  • AiREAS (een waardengedreven coöperatieve vereniging voor co-creatie)
  • Coöperatie FRE2SH (regionale samenwerking gericht op onze gezondheid)
  • STIR Leercoöperatie (praktische ontwikkeling van bewustwording, empathie en co-creatie)
  • School of Talents (niet een gebouw of instelling maar een participerende leeromgeving)
 2. Creative Impact Solutions (creëert duurzame oplossingen voor mensgerichte uitdagingen)
 3. Ecodorp Boekel (een uniek, inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding)
 4. Groen4Life (een informatiecentrum voor duurzame initiatieven van ondernemers, creatieve mensen en een breed publiek van jong tot oud)
 5. Coöperatie Duurzaam Brabant ( Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en gemeenten projecten uitvoeren die van Brabant een duurzame regio maken)
 6. Floatnet (direct online te gebruiken monetaire infrastructuur voor wereldwijd verbonden regionale economie)
 7. Huiskamercafé Met zonder Ruis (ouderwets gemoedelijke gezelligheid van vroeger tegen de prijzen van toen)
 8. Heerlijck Hopveld (de tuinen van VELT-Gemert)
 9. Stichting Regiogeld Eier (een eigen gemeenschapsmunt voor Gemert-Bakel en omgeving)

 

Alle partners worden gemotiveerd door de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat onder de noemer “Global issues, local solutions, global implementation”. Atelier3P nodigt de institutionele partijen uit die hier aanwezig zijn en die belangrijke competenties, machtsposities en autoriteit toevoegen aan de maatschappij, om mee te werken aan dat concrete menselijke belang.

samenwerken transformatie economie - fonds

Een doel van Atelier3P is om sociaal ondernemerschap te stimuleren en met elkaar regionale consumptie en productiviteit van basisbehoeften weer duurzaam op elkaar af te stemmen.

Hebzucht werkt niet in dit model, inzet van talent als persoonlijk vermogen wel.

Het geven gaat voor het nemen.

Reële kosten worden in partneroverleg transparant afgedekt door de leden of we gaan samen op zoek naar subsidies of investeringspartners (als deze al niet lid zijn).

 

 

Waar mogelijk organiseren we budgetten achteraf

Binnen de processen van waarde-creatie wordt niet gewerkt met uurtje-factuurtje. Dit is vergelijkbaar met een boer die vroeg in het jaar het land bewerkt, bemest en zaait voor een goede oogst. Door samenwerking wordt de oogst (waarde-creatie) positief beïnvloed. Eenmaal rijp werden vroeger dorpelingen uitgenodigd om bijvoorbeeld de oogst aardbeien of bonen binnen te halen. Voor elk geplukt kistje kreeg je een bonnetje. Wanneer de boer tegen het einde van de week naar de veiling was geweest kon je de bonnetjes inleveren tegen cash geld. Zo hoefde de boer geen kapitaal in kas te hebben om het personeel in te huren. Dit werd heel slim achteraf georganiseerd.

De mensen die mee hebben gewerkt krijgen een deel van de oogst en/of van de opbrengst toebedeeld. Het deel is direct evenredig aan de kennis en zorg die is besteed aan de waarde-creatie. Er ontstaat een direct verband tussen waarde-creatie, waarde-verdeling en waarde-consumptie.

Met toevoeging van moderne wetenschappelijke kennis en technologie kan deze wederkerig nog verder worden beïnvloed, niet door het te automatiseren (= waarde-onttrekking) maar door te sturen op duurzame overvloed (waarde-creatie).

 

Dynamisch clusteren

Gefocuste zakelijke en sociale initiatieven kleuren het plaatje van Atelier3P in door hun partnerschap. Allen profiteren van de onderlinge banden die in de groep kunnen ontstaan via het dynamisch cluster principe. Men weet dat men samen een ideologie deelt waarin sociale en ecologische waarde-creatie het ondernemende doel is en geld, samenwerking en co-creatie middelen zijn om de waarde-creatie uit te vergroten. Zo kunnen allerlei kruisverbanden ontstaan die elkaar onderling versterken en gemeenschappelijk beter in staat zijn middelen naar zich toe te trekken dan alleen. Men kan groeien in waarden gedreven effectiviteit zonder zichzelf onnodig extra te belasten.

 

Waardegedreven samenwerken biedt veel voordelen:

  • drempelverlagend om bestaande projecten te optimaliseren (door ontwikkelen) en nieuwe te starten
  • maakt allerlei (sociale) plannen betaalbaar en rendabel zowel op korte als op lange termijn
  • brengt inzichten en expertises binnen handbereik van alle deelnemers
  • professionaliteit en kwaliteit van alle deelnemers worden vergroot en gewaarborgd
  • draagt bij aan optimale kwaliteit en continuïteit van leven
  • The sky is the limit

 

 

Middelen

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS