Wat is Atelier3P

Atelier3P | People, Planet, Prosperity
People en Planet spreken voor zich. Prosperity betekent: succes, welslagen, voorspoed, welvaart, bloei, welzijn en geluk.

Atelier3P is:

 • volledig ingericht naar inzichten die het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek door Stichting STIR die bekend staat als Stad van Morgen.
 • een Coöperatief kernwaarden gedreven netwerk gesetteld in Gemert-Bakel.
 • geen instelling noch bedrijf maar waardegedreven samenwerking zonder overhead. Met alleen een verdeling van resultaat gedreven verantwoordelijkheden.
 • onderdeel van Brabant brede plannen een internationaal cultuurhistorisch en educatief centrum te realiseren. Eromheen draait een lokale economie van goed afgestemde voorzieningen die de kwaliteit van leven versterken door waardegedreven inzet.
 • een verbindende samenwerking met het oog op het creëren van een nieuwe mainstream. Atelier3P helpt bij het versterken, bekendmaken, verbinden en vergroten van waardegedreven initiatieven binnen de kaders van sustainocratische invulling van onze basisbehoeftes op kwalitatief hoog niveau. Een nieuwe balans ontstaat tussen toewijding gedreven waardecreatie processen en geldafhankelijke consumptiepatronen.
 • een ambitieus plan en referentiekader van hoe plattelandsdorpen een fundamentele rol hebben in het vergroten van de kwaliteit van leven in omliggende steden. Tegelijkertijd groeit de zelfvoorziening en samenredzaamheid op het platteland. Hierdoor zullen meer mensen kiezen in de dorpen te blijven wonen, werken en leven.

Atelier3P kent drie principes:

 • zelforganisatie – meester blijven over je eigen ideeën en deze met creativiteit, sociaal ondernemerschap en in verbinding met anderen neerzetten;
 • samenredzaamheid – deelnemer en partner zijn in een groter geheel en zo de individuele inbreng vermenigvuldigen naar een gezamenlijke uitvoering (kruisbestuiving);
 • sociale duurzaamheid – medemens zijn door mensen, ongeacht hun achtergrond of beperking, mee laten doen en hun kwaliteiten, talenten en passies waarderen en benutten.

Atelier3P is een coöperatieve beleving tussen de bekende 4 o’s:

 • Omgeving (betrokken burgers, verenigingen, maatschappelijke organisaties)
 • Ondernemers (innovatie)
 • Onderwijs (wetenschap, bewustzijn)
 • Overheden (faciliteren)

die samen actief verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit van leven.

Atelier3P is een icoonproject binnen niveau 4 gebiedsontwikkeling

Vanuit de onderlinge samenhang en verbondenheid levert Atelier3P een sterke bijdrage aan ‘sustainocratische’ harmoniserende verbindingen tussen stad en platteland. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid met elk een eigen rol.

a3p-gebiedsontwikkeling

Hiermee is Atelier3P een deel van de transitie waarin de ontwikkeling van de maatschappij zich thans bevindt.

 

 

Onze visie

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS