WAT IS CO-CREATIE?

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarin nieuwe oplossingen voor een idee of wens ontwikkeld worden door een groep mensen met diverse talenten en achtergronden. Het is een open, actief en creatief proces waarbij toegevoegde waarde gecreëerd wordt in samenwerking tussen idee-inbrengers, meedenkers, eindgebruikers en andere belanghebbenden.

co-crearie kans of must

Belangrijk hierbij is,

  • dat deze diverse groep talenten en achtergronden herbergt die nodig zijn voor de gewenste ontwikkeling, al weet je tevoren zelden welke dat precies zijn
  • dat alle co-creators gelijkwaardig deel uitmaken van de groep, ook klanten of toekomstige gebruikers,
  • een ruim speelveld te houden om samen gaandeweg te ontdekken wat mogelijke uitkomsten zijn en wat ieders aandeel in de opbrengst zal zijn.

De sleutelbegrippen hierin zijn ‘open werken’ en ‘dialoog met alle betrokkenen’. Een manier van leren door te experimenteren met nieuwe middelen op nieuwe wegen. Praktisch en ambitieus.

De manier van werken is speciaal, projectgedreven in 3 fasen.

  • Fase 1: multidisciplinaire brainstorm
  • Fase 2: concretiseren, prioriteiten stellen, keuzes maken, eerste commitments
  • Fase 3: projecten voorzien van middelen en verwachtte resultaten

Daarna uitvoering

 

Waardegedreven samenwerken

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS