Programma’s

Een maatschappij waarin iedereen meedoet

Verbeeld je een ruimte waar vogels fluiten, water stroomt en kinderen spelen. Een openbare ruimte voor iedereen om mee te doen. Een fijne plek. Zouden we een dergelijke toekomst kunnen creëren? Waar de combinatie tussen mens, techniek, design en kennis werkelijkheid kan worden?

Helaas hebben we nu een samenleving van twee snelheden in tegenstelling:

 • arm en rijk
 • hoog en laag opgeleide arbeidskrachten
 • mensen die wel en niet meedoen aan de werkmaatschappij

Veel mensen staan aan de zijlijn en ondervinden schade op gebied van gezondheid en welzijn. Dit uit zich in armoede, er niet bij horen, eenzaamheid, slecht presteren, depressiviteit, etc.

Er wordt wel gereageerd op problemen en op menselijke behoeften maar onvoldoende om tot een proactieve formulering te komen voor een duurzaam menselijk voortbestaan. Door die twee snelheden bij elkaar te brengen komt daar verandering in.

Atelier3P biedt een platform voor allerlei bestaande initiatieven en werkt aan programma’s om nieuwe initiatieven te realiseren.

Op deze pagina tref je een lijst met een deel van de programma’s waaraan reeds wordt gewerkt en programma’s die gepland staan. Hier lees je o.a. ook onze manier van aanpak. Heb jij ideeën waarvan jij denkt dat ze waarden toevoegen? Deel ze dan met ons. Wij nodigen iedereen van harte uit met ons mee te bouwen.

banner_bouwt-u-mee

Alle activiteiten zijn gericht op:

 • Duurzame ontwikkelingskansen waarbij kwaliteit van leven voor mensen centraal staat
 • Duurzame werkgelegenheid, veel sociale ondernemerschap
 • Waarden toevoegen aan het leven van mensen
 • Zorgen voor zelfvoorziening en samenredzaamheid
 • Ontspannender ondernemersklimaat
 • Gemert-Bakel zet zichzelf op de kaart

 

Een greep uit onze programma’s

  • OnsPlatform – De kracht zit in de community. Aan u om deze te verzilveren;

   • FRE2SH – staat voor regionale zelfvoorziening en productiviteit op gebied van voedsel, energie, recreatie en gezondheid middels samenwerking, kennisontwikkeling, innovatie en bewustwording;
   • Duurzaam Gemert-Bakel – Voortgekomen uit Burgerkracht Gemert-Bakel G1000;
   • Geluksroute – Waar word je gelukkig van en wil je dat delen?
   • Kunst: Cuddle Sheets – Dit is een kunstzinnige uiting om nieuwe verbintenissen te scheppen die de verlamming overwinnen om onze menselijke kernwaarden in de praktijk en in zijn geheel te herstellen;
   • Mobiliteit – programma om het verkeer en vervoer in Gemert-Bakel te verduurzamen;
   • Voedsel – programma om de afzet en distributie van duurzame voeding in Gemert-Bakel en regio te verbeteren;
   • Educatie – bewustwording, inspiratie voor toegepaste kennis;
   • Gewoon doen – programma waarin jong en oud elkaar inspireren en motiveren gewoon door te doen; Gewoon doen omdat het kan
   • Natuur en landschap – programma om de natuur- en landschapskwaliteit in Gemert-Bakel te versterken;
   • Gemeenschapsmunt Eier – geen rente op spaarcenten, wel 5% bonus op wat je uitgeeft;

We nodigen bestaande initiatieven uit zich te committeren aan het hogere doel ‘de gezonde stad’ door niet geld-gedreven maar kernwaarden en kernbehoeften-gedreven samen te werken aan kwaliteit en continuïteit van leven.

Atelier3P samen bouwen aan iets moois

 

De twee snelheden samen

Via onze partner Groene Vlinder Talentontwikkeling introduceert Atelier3P TDK-kwadraat — zoals een rups zichzelf transformeert naar een vlinder zo willen we ook de samenleving verder transformeren. Van Techniek, Design en Kennis naar Talenten, Diversiteit en Kracht van mensen. Wij geloven in een schone, creatieve en inclusieve samenleving. Een stroom van continue waardencreatie.

Bij Atelier3P staan mensen centraal omdat wij geloven in de Talenten, Diversiteit en de Kracht van mensen. Atelier3P legt verbindingen tussen lokale ambachten en techniek. Tussen nieuwe arbeidsvormen en banen op verschillende plaatsen in het gebied. De Atelier3P  programma’s bieden voldoende ruimte om met eigen creatieve inzet en steun van anderen te werken aan de baan of onderneming van jouw dromen.

 

Maak werk van je dromen

Mensen die werken vanuit passie met eigen natuurlijke talenten kunnen datgene wat ze doen verheffen tot een kunst. Deze mensen kunnen ook het beste en het mooist uit zichzelf halen. Atelier3P faciliteert de mogelijkheden om elkaar hierin te steunen. Zo ontstaan de meest mooie dingen.

 

 

a3p-programma's-voor-optimale-kwaliteit

Atelier3P maakt Gemert-Bakel en omgeving “socialer, gezonder en slimmer”

Atelier3P nodigt alle mensen in Gemert-Bakel uit de plannen te ondersteunen het cultureel erfgoed Kasteel, Klooster, Kerk en het buitengebied op menselijke kernwaarden in te zetten. Door gezamelijke waardegedreven inzet van talenten die er zijn vergroten we de kwaliteit van leven voor iedereen.

Gek genoeg heeft in de gemeenschappelijke aandacht geld nog altijd de hoofdrol en niet onze kernwaarden. De gevolgen zijn dat de kwaliteit van leven op allerlei terreinen ver onder de maat is terwijl kritieke situaties zich opstapelen. De systemen zijn al veel te ver over de acceptatiegrens doorgeschoten richting veel te veel chaos.

 

Gezonde gebiedsontwikkeling als uitgangspunt 

Atelier3P wil Cultureel Erfgoed inzetten met de functie als kapstok en centraal punt waar allerlei initiatieven aanhangen die er gebruik van maken, met gezonde gebiedsontwikkeling als uitgangspunt.
Gemerts Cultureel Erfgoed, weilanden en stallen in het buitengebied zetten we in als een waarde van passie en sociale maatschappelijke veerkracht voor een duurzame toekomst. Zowel in de kleinere plattelandsgemeenschappen als in de steden rondom liggen legio mogelijkheden om hiermee arbeid en creativiteit te activeren.

Een deel van de activiteiten vindt plaats op de locatie Kasteel, Nazarethklooster en de Gerarduskerk. Maar ook in de dorpen zelf en in het buitengebied tussen de omliggende steden. Elk programma heeft een maatschappelijke functie die zich uitspreidt over heel Gemert-Bakel en daarbuiten. Deze programma’s zijn gericht op het voorzien in actuele maatschappelijke behoeften.

Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om bestaande initiatieven zoals een vereniging te optimaliseren en meer bestaansrecht te geven of het invullen en concretiseren van nieuwe behoeften.

 

Manier van aanpak

Atelier3P organiseert dialoogtafels waar inzichten door de coöperatieleden samen worden uitgewerkt tot projecten, producten en diensten. Atelier3P volgt hierin het Stip-stap-proces. De uitvoering ligt bij de partners (leden), waar mogelijk in samenwerking met bewoners en andere (professionele) partijen.

Wil jij de kwaliteit van jou leven, in jou buurt, wijk of dorp vergroten?
Heb jij talenten en passies die je graag wil ontwikkelen en inzetten?

De sfeer maak je met elkaar. Samen zorgen we voor gezellige, ontspannende en vooral inspirerende projecten. Van daaruit nodigen we mensen uit op onze maandelijkse samenkomsten ‘Gimmert Kwaliteit Samen’. Je kunt ook inhaken op één of meerdere innovatieve projecten in de omgeving.

 

Acties om het doel te bereiken:to-do-lijst-taken-taak-verkleind

   • Mensen voor de organisatie
     • Publiciteit (krantartikelen, social media, ed.)
     • Communicatie met stakeholders
     • Werving vrijwilligers
     • Bijhouden inschrijfformulieren
     • etc.

 

 

 

 

Digitaal Platform

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS