Duurzaam Gemert-Bakel

Voortgekomen uit Burgertop Gemert-Bakel G1000, Werkgroep Duurzaamheid. Deze werkgroep bestaat uit 2 subgroepen:

 • Energie
 • Bodem, Lucht, Water.

Videopresentaties 1 november 2016 in de Eendracht:

Subgroep Energie

Subgroep Bodem, Water, Lucht

Doel:

 • Gemert-Bakel energie-neutraal in 2035
 • Het bewustzijn vergroten van de effecten van besluiten en activiteiten op de gezondheid binnen Gemert-Bakel.

Aan de hand van voorbeelden laten zien of besluiten en/of activiteiten een bijdrage leveren aan de gezondheid van de leefomgeving of daar juist afbreuk aan doen.
Door de effecten op bodem, lucht en water zichtbaar te maken.

Waarom?

De gezondheid van mens en dier – en daarmee van de inwoners van Gemert-Bakel – is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld eet- en leefpatronen. Maar ook aan erfelijkheid en de gezondheid van de leefomgeving.

Je eigen leef- en eetpatroon heb je zelf in de hand. De gezondheid van je leefomgeving niet, daarvoor ben je ook afhankelijk van anderen. De gezondheid van de leefomgeving wordt vooral bepaald door de gezondheid van bodem, lucht en water.

Besluiten en wat we doen hebben effect op de gezondheid van de leefomgeving van onszelf en van anderen. Daarom is het belangrijk dat hierover een grotere bewustwording ontstaat. De gesprekken hierover – voor zover ze gevoerd worden – worden vaak gevoerd op basis van emoties. En dat leidt niet tot oplossingen.
Kennis over de effecten van activiteiten en besluiten helpen om het over de inhoud te hebben.

Brabant Health Deal

Wat bedoelen we met “gezondheid”?

Gezondheid is een abstract begrip dat we vooral gaan snappen wanneer we te kampen hebben met een ziekte, ofwel het ontbreken van gezondheid. Dan nemen we ineens wel allerlei maatregelen. Maar gezondheid is de basis van elk welzijn. Het bepaalt de hoeveelheid energie en genoegen die we in het dagelijks leven steken waardoor we actief en productief zijn.

Een gezonde samenleving is optimaal uitgerust om weerbaar om te gaan met de grootste uitdagingen. Terwijl een ongezonde samenleving juist kostbaar, inefficiënt en onaangenaam blijkt.

We maken onderscheid tussen drie aandachtsgebieden van gezondheid:

 • Mentale gezondheid:
  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sociale interactie tussen mensen zorgt voor de ontwikkeling van onze mentale vermogens. Deze zijn vooral belangrijk als men niet alleen dingen van buiten leert maar wanneer ervaringen doordringen in het bewustzijn. Een gebied waarin mensen gestimuleerd worden om positief en constructief met elkaar om te gaan is een mentaal gezond gebied.
 • Lichamelijke gezondheid:
  Door de vele jaren van vervuiling door industrieën, verkeer en gebruik van chemicaliën in de landbouw is onze leefomgeving enorm verstoord. Wij als mens bestaan uit dezelfde elementen als onze leefomgeving die door middel van voedsel, drinkwater en het inademen van lucht ons in stand houden. De vervuiling zorgt ook voor problemen met onze gezondheid. Met een goede gezondheidszorg hebben we veel kunnen oplossen maar dat is kostbaar en onaangenaam. Het is veel beter om de vervuiling tegen te gaan die we vaak zelf in de hand hebben. Daarmee werken we onze eigen gezondheid in de hand. Dat uit zich in kwaliteit van eten, drinken en de lucht die we inademen.
 • Emotionele gezondheid:
  Een gelukkig en zorgeloos bestaan is een voorwaarde voor een gezond en actief leven. Dat lukt alleen als we ons niet afhankelijk opstellen van allerlei factoren die we niet kunnen beheersen. Samenredzaamheid zorgt ervoor dat we samen met elkaar blijven bouwen aan ons welzijn en onze zorgen wegnemen door zelf op tijd actie te ondernemen.

Wie?

Doelgroep:

Alle inwoners van Gemert-Bakel

Kartrekkers:

Wij willen een vaste redactie vormen die de aangereikte voorbeelden beoordeelt op bruikbaarheid. Zij wegen de resultaten van de plussen en minnen af en presenteren deze op een toegankelijke manier aan de gemeenschap Gemert-Bakel. De redactie is zonder politieke inslag.

   • Afweging plussen en minnen. Rondom de kartrekkers is een groep deskundigen die de geselecteerde voorbeelden inhoudelijk kan beoordelen.
   • Presenteren op een toegankelijke manier. Er zijn veel manieren waarop de bevindingen met de doelgroep gedeeld kunnen worden. Denk aan social media (Facebook, Twitter, Instagram), maar ook aan het Gemerts Nieuwsblad en Gemert Centraal. De redactie onderhoud contacten met lokale media om de bevindingen uit te kunnen dragen. De wijze waarop dit plaatsvindt, kan verschillend zijn. Afhankelijk van het onderwerp zal het meest geschikte medium gekozen moeten worden).
   • Zonder politieke inslag: er is geen binding met een politieke partij. Het thema (gezondheid van de mens en daarmee voor de leefomgeving) is leidraad voor de activiteiten en contacten van de redactie. Dit thema kan wel meer of minder nadrukkelijk op de agenda van verschillende politieke partijen staan.

Wat?

Thema’s die actueel zijn en die een relatie met de gezondheid van bodem, lucht en/of water hebben. Alle activiteiten en besluiten komen in beginsel in aanmerking. De verwachting is dat op termijn de onderwerpen vanuit de doelgroep, dus vanuit alle inwoners van Gemert-Bakel, aangedragen kunnen worden. De redactie kan ook zelf initiatief nemen om een onderwerp op te zoeken.

Wanneer?

Op 1 november 2016 heeft de redactie zichzelf gepresenteerd. Het eerste item wordt ‘live’ en via één of meerdere media bekend gemaakt. Januari 2017 starten we wee met fysieke bijeenkomsten om de redactie te realiseren.

to-do-lijst-taken-taak-verkleindActies om het doel te bereiken:

 • Redactieleden zoeken
 • Netwerk van deskundigen opbouwen
 • Contacten leggen met vertegenwoordigers van lokale media
 • Aansluiting zoeken bij andere relevante themagroepen van de G1000

 

Overige pagina’s onder dit kopje:

 

 

Energie

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS