Afval – Recycling – Upcycling – Hergebruik

Een duurzaam Gemert-Bakel kenmerkt zich onder andere door een afvalvrije samenleving en een circulaire economie. Om dat te bereiken is nog meer dan nu een gedragsverandering nodig bij burgers, bedrijven en organisaties gericht op het zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving.

In het programma starten we de volgende activiteiten:

 • Repair Café Gemert-Bakel (in voorbereiding 2017)
  Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit?
  Met een broodrooster die niet meer werkt?
  Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten?rc-logo
 • Gemert-Bakel afvalvrij (in voorbereiding 2017)
  Ontwikkeling van een methodiek voor het op gang brengen van een proces waarin de Gemert-Bakelse gemeenschap zich actief gaat bewegen in de richting van een afvalvrije samenleving. Onderdeel van dat concept is de professionele begeleiding van initiatiefnemers en het leggen van verbindingen met andere aan Atelier3P gelieerde activiteiten.
  Mogelijke partners zijn: VVV Gemert, gemeente Gemert en bewonersorganisaties, wijk-/buurtmanager, woningbouwverenigingen.
 • Optimalisering inzameling en hergebruik afvalfracties (vanaf 2017)
  Ondersteuning en verbetering van de (nieuwe) inzameling van diverse fracties, zoals textiel, frituurvet, etc. De resultaten van deze projecten dragen bij aan de ambitie en transitie naar een afvalloze maatschappij in 2030. De uitvoering gebeurt zo veel als mogelijk met deelname van de aan Atelier3P verbonden ondernemers, maatschappelijke organisaties en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  Mogelijke partners zijn: VVV Gemert, Het VELT, Boerenbondsmuseum, wijk-/buurtmanager, scholen e.a..

 

>>>Ga naar Repair Café

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS