Duurzaamheidseducatie scholen

Samen met onder andere het basisonderwijs biedt Atelier3P educatieprogramma’s aan rondom thema’s die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van zowel de eigen als de mondiale leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is het respect, de zorg en de verantwoordelijkheid voor de aarde en alles wat daarop leeft.

Doen en beleven

Door beleving en het opdoen van ervaring en kennis dragen thema’s bij aan waardering voor de aarde en het ecosysteem. Door zelf te doen en te beleven worden kinderen gemotiveerd om zelf een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, nu en in de toekomst.

Atelier3P wil zowel voorzien in de behoefte aan kant en klaar aanbod als aan vraag gestuurd aanbod!

Duurzaamheidscoach

De duurzaamheidscoach bij Atelier3P stimuleert de samenwerking tussen aanbieders van educatieve activiteiten en de klanten zoals het leerkrachten en directeuren in het onderwijs.

De duurzaamheidscoach biedt het volgende:

  • Een breed en kwalitatief goed educatief aanbod dat toegankelijk is;
  • Begeleiding bij het vinden en ontwikkelen van passende educatieve middelen (activiteiten, materialen, projecten, ….);
  • Advies over het samenbrengen van vraag en aanbod, waarbij lokale/regionale maatschappelijke betrokkenheid bij duurzaamheidseducatie aandacht heeft.
Basisaanbod

Het aanbod bestaat uit leskisten, lessen en kindertuinen, aangeboden door zelfstandige organisaties, bedrijven en ZZP’ers. U kunt zelf kiezen of de duurzaamheidscoach om advies vragen.

Co-creatie

Dit aanbod wordt, gebaseerd op de vraag van de school, gecreëerd door verschillend aanbod te combineren en aan te passen of ontwikkelen daar waar nodig.
Denk hierbij aan:

  • Een themaproject invulling geven vanuit een duurzaamheidsthema
  • Onderdelen van een lesmethode betekenisvol maken
  • De invulling van een onderdeel op een feest

Wilt u advies of heeft u vragen? Neem dan contact op met de duurzaamheidscoach:
>>>STIR leercooperatie Gemert-Bakel

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS