STIR leercoöperatie Gemert

Opgericht in maart 2016 door Terry van de Vossenberg (co-founder).
Tot nader bericht opgeschort.

Doel

STIR organiseert multidisciplinaire dialoogtafels om bestaande initiatieven te optimaliseren en/of om tot projecten te komen die invulling geven aan lokale behoeften.

Agenda

Vanaf januari 2017 elke 4e dinsdag van de maand inspiratieavonden.
20.00 – 21.30 uur (Tot nader bericht opgeschort).
Huiskamercafé Met zonder Ruis, Bonengang 19 Gemert (ingang achterom via ‘het Gelind’ of via ‘Het Ridderplein’ door ‘De Pelikaan’ langs café ‘Het Ridderhof’).

STIR staat voor

Sustainocratic Transformation, Indexation en Research.
Dat wil zeggen dat de coöperatie zich bezig houdt met de maatschappelijke transitie van onstabiliteit naar gestructureerde duurzame menselijkheid en vooruitgang – bewustwording en inspiratie voor toegepaste kennis.

STIR leercoöperatie is in 2009 in Eindhoven ontstaan om een praktische leeromgeving te scheppen binnen de kaders van duurzame menselijke vooruitgang en de transities die nodig zijn om het vorm te geven.

Triple “i”

Door onze samenwerking met Duurzaam Brabant, Pakhuis de Zwijger en Tegenlicht heeft STIR Eindhoven de inspiratieavonden verlegd naar het programma van Tegenlicht. Dankzij de samenwerking is de impact sterker en samen dragen we verantwoordelijkheid voor het verder doorpakken van de Triple “i” (van Inspiratie naar Innovatie en Implementatie) waarin STIR de rol van participatief leren uitvoert: DOE MEE, creëer en deel mee.

Simpel gezegd gaat het om:

 • levenslang leren
 • van binnen naar buiten
 • de grote context terugbrengen naar het kleine
 • creativiteit van jong/oud die buiten het systeem om talenten ontwikkeld hebben

De STIR Academy heeft verschillende functies:

Sinds 2015 functioneert de STIR Foundation als coöperatie met 3 voudige leerdoelen:

 • bewustwording
 • empathie
 • bewustzijn gedreven co-creatie

stir-academy

Plan van aanpak:

 1. bekijken beleid lokale coalitie
 2. inzichtelijk maken van pijnpunten in de gemeenschap
 3. inzichtelijk maken van gedeelde waarden in de gemeenschap
 4. organiseren multidisciplinaire projecten
 5. inzichtelijk maken wat er al is en waar nog behoefte aan is
 6. benaderen aanwezige professionals verantwoordelijkheid te nemen
 7. concretiseren dmv waarde-gedreven co-creatie (zonder uurtje factuurje)

Waarde-gedreven samenwerking in co-creatie vindt plaats op basis van commitment en verantwoordelijkheid ten opzichte van het hoger maatschappelijk doel.
We werken samen op basis van absolute gelijkwaardigheid met elk een eigen rol.

Kartrekkers van projecten zijn professionals waaronder:

 • innovatieve ondernemers
 • betrokken burgers
 • wetenschap (onderwijs)
 • overheden (facilitair)

Nederland en Europa

STIR Academy staat onder leiding van Jean-Paul Close. De eerste STIR HUB werd gecoördineerd in Eindhoven.

De STIR Academy vormt tevens een HUB netwerk waarin de samenwerking tussen zelfstandigen en MKB wordt gestimuleerd, lokaal, landelijk en internationaal, met name gericht op verduurzamende innovaties.

Lokale HUBs:

 1. STIR colleges: inspiratie delen
 2. STIR werkgroepen: inspiratie verwerken tot lokale ondernemersinitiatieven
 3. STIR projectgroepen: initiatieven concretiseren en uitvoeren.

Elke HUB wordt geholpen met kaders voor zelfredzaamheid en autofinanciering in elk van de drie niveaus.

Transformation Economy

STIR leercoöperatie netwerk:

 • kader voor modus operandus
 • verbindend voor inspiratie delen
 • cocreatie en samenwerkingsplatforms
 • veiligheid en compensatie regeling voor pioniers
 • subsidies en fondsenwerving voor inter HUB projecten en Europese calls
 • management eigen sustainocratische projecten
 • school voor cocreatie en multidisciplinair samenwerken.

Contact: Contact:

  • Jean-Paul: jp@stadvanmorgen.com Tel: 0654326615
  • Terry: info@fre2shgemert.nl Tel: 0619810682

STIR Academy is partner in het Smart Cities and Communities netwerk van de EU.

>>>Levensschool jong volwassenen

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS