Informatie en communicatie

Het programma Informatie en communicatie is bedoeld om organisaties die in Gemert-Bakel en omgeving bezig zijn met informatie en communicatie tav duurzaamheid met elkaar te laten samenwerken. In dit programma vinden momenteel de volgende activiteiten plaats:

 • A3P Data (in ontwikkeling)
  Dataprogramma voor het beheer van gegevens met betrekking tot Atelier3P en het Gemertse duurzaamheidsproces. Het programma is alleen bedoeld voor leden van de coöperatie Atelier3P. Zij krijgen een account met rechten om de data in te zien en mee te beheren. In A3P Data komen Gemert-Bakelse duurzaamheidsinitiatieven (organisaties, projecten, producten en diensten).
 • Webcare
  Dit project is bedoeld om een webcareteam op te richten. Dit team moet alle sociale media gaan beheren die Atelier3P wil gaan inzetten. We willen dit in samenwerking met andere partijen doen die gericht zijn op communicatie en duurzaamheid.
 • Winkelproject
  In Gemert-Bakelse centra staan een aantal winkels leeg. We willen onderzoeken onder welke voorwaarde deze panden zijn in te zetten voor de ruimtebehoefte van duurzame instellingen. Clubs die een plek nodig hebben maar geen middelen om te huren, kunnen zo tijdelijk onderdak vinden op een toplocatie. Tevens kunnen de leegstaande winkels als reclamezuil dienen voor duurzaamheidsthema’s in Gemert-Bakel. Bovendien krijgt het dorp zo een leefbaarder aanzien. In het project gaat Atelier3P de samenwerking zoeken met winkeleigenaren en projectontwikkelaars voor tijdelijk gebruik van hun panden.
 • Atlas Leefomgeving Gemert
  De landelijke overheid ontwikkelt momenteel een webportaal met kaartinformatie over de leefomgeving, zie www.atlasleefomgeving.nl. Typ je postcode in, kies je thema (bijvoorbeeld Asbest, Luchtkwaliteit of Ruimtelijke ordening) en je krijgt de beschikbare informatie gerelateerd aan je woonplek. Zeer waardevol om als burger bewust te worden van je omgevingskwaliteit. Atelier3P gaat zich daarom inspannen om zoveel mogelijk beschikbare kaartinformatie onder Atlas Leefomgeving te krijgen. Dat doet ze in samenwerking met MOOI Informatiebeheer en de Taakgroep Atlas Leefomgeving.

 

 

Gewoon doen

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS