MVO Loont

Dit programma is bedoeld om organisaties die in Gemert-Bakel en omgeving bezig (willen) zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) meer en beter met elkaar te laten samenwerken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont


MVO Loont is een titel met een dubbele interpretatie. “Lonen” kan in geld uitgedrukt worden en ook in meerwaarde. Het is dus een uitnodiging voor beide belangstellenden.
In het programma vinden de volgende activiteiten plaats:

 • Gemert-Bakel MVO-regio (najaar 2017)
  Bedrijven en particulieren in Gemert-Bakel worden gestimuleerd de hoogst mogelijke diensten en producten af te nemen van bestaande en nieuw op te richten  MVO ondernemingen. Kennis en ervaring die Atelier3P en FRE2SH Gemert-Bakel opdoen, wordt samen met alle andere MVO-koplopers in Gemert-Bakel ingezet. Samen stimuleren en begeleiden we Gemert-Bakelse (ZP) bedrijven (die met MVO aan de slag willen).
  Mogelijke partners zijn: lokale en regionale MVO-partijen.
 • MVO-certificering Atelier3P (2017)
  De coöperatie Atelier3P geeft zelf het goede voorbeeld en laat zich certificeren. Daarbij worden instrumenten zoals ISO 26000 en de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) gebruikt.
 • PSO-Gemert-Bakel (2017)
  Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt een bedrijf zichtbaar wat haar bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In dit project ontwikkelt FRE2SH Gemert-Bakel samen met partners een aanpak waarin werkgevers in Gemert-Bakel gestimuleerd worden om mensen in dienst te nemen met een beperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt. Onderdeel daarvan is het ondersteunen en ontzorgen van bedrijven.

Om deze doelen te behalen nodigen we alle partijen uit die in de afhankelijkheid van de geldgedreven maatschappij een onderlinge relatie hebben op basis van geld, productlevering, klant leverancier relaties, subsidieverstrekker, controle, bureaucratie, enzovoorts, om uit de keten van belangen te stappen en hier samen maatschappelijke verantwoordelijkheid te gaan nemen.

>>>Re-inspiratie traject

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS