Blog en Nieuws

Kasteel Gemert

Wat het zou kunnen zijn? De amerikaanse hersenspecialist Dr. Lieberman heeft aangetoond dat de eerste levensbehoefte van de mens de waardegedreven sociale interactie betreft. Dit blijkt een enorme integrale aanpassing van de alom aanvaarde Maslov piramide die onze materiële belangen voorop stelde. De inzichten van Lieberman bevestigen de praktische werkwijze van de “Stad van Morgen”. […]

Wat het zou kunnen zijn?

De amerikaanse hersenspecialist Dr. Lieberman heeft aangetoond dat de eerste levensbehoefte van de mens de waardegedreven sociale interactie betreft. Dit blijkt een enorme integrale aanpassing van de alom aanvaarde Maslov piramide die onze materiële belangen voorop stelde. De inzichten van Lieberman bevestigen de praktische werkwijze van de Stad van Morgen. Hierin worden 5 kernwaarden van de menselijke samenhang met de natuur en de duurzame menselijke vooruitgang vorm geven. Deze aanpak krijgt een groeiende resonantie in de hele wereld, als antwoord op de grote problemen. Studenten, wetenschappers, bestuurders, ondernemers en burgers groeperen zich binnen Kasteel Gemert in clusters van samenwerking die niet geldgedreven zijn maar concrete menselijke kernwaarden trachten te herstellen en behouden.

Daarin zit zo’n grote innovatieve drang dat het een geheel nieuw perspectief geeft op de wereldeconomie, met enorme kansen voor alle mensen en instanties die zich durven aanpassen aan de vernieuwende welzijn gedreven stip op de horizon. Het Kasteel Gemert kan daarin een belangrijke rol spelen, lokaal en wereldwijd.

[caption id="attachment_2673" align="aligncenter" width="700"]ingang kasteel Kasteel Gemert[/caption]

De voorgestelde rol van Kasteel Gemert

Het maatschappelijke sturingsmodel vervangt niet de huidige politieke en economische structuren maar voegt een participerende cocreatie proces toe. In dat proces nemen de vier “poten aan de maatschappelijke tafel” (overheid, onderwijs, ondernemerschap en omgeving) samen verantwoordelijkheid voor het herstel en behoud van de kernwaarden. Niveau 4 gebiedsontwikkeling noemen we dat. Dit dient echter geleerd te worden. Dit leerproces heeft een bruisende plek nodig waarin de kunst van het samen leven en innoveren wordt gedoceerd en ervaren. Europese jongeren, kunstenaar en mensen van verschillende leeftijden worden aangetrokken tot Kasteel Gemert middels participatieve leeromgevingen, kunst en cultuur festivals, cocreatieprojecten en netwerken. Het effect van dit gebruik van Kasteel Gemert geeft een unieke uitstraling waarbij Gemert-Bakel en omgeving uitgenodigd wordt zich te manifesteren in de kernwaarden en zich ontwikkelen vanuit kwaliteit van leven voor de eigen bevolking en de bezoekers. Gemert-Bakel heeft zich al eens het kruidendorp van Nederland genoemd en kan dit verder ontwikkelen tot het centrum van bewustwording en gezondheid van Europa. Fietstochten, natuur, gezond eten en drinken, terugbrengen van de cultuurhistorische dorpskern en gebouwen, recreatie, sport, enz versterkt de lokale aantrekkingskracht voor nieuwe bewoners en recreanten. Het gebied gaat voor kwaliteit, niet massatoerisme. Wonen en werkend bijdragen in de regio wordt een begrip en wens voor velen dat als voorbeeld gaat dienen voor de rest van de wereld.

Sociaal kapitaal en economische dragers

Het belangrijkste ingrediënt van de maatschappelijke werkelijkheid die vanuit Kasteel Gemert wordt uitgedragen is de kracht van de menselijke creativiteit, bewustwording en samenwerking. Dat komt tot uiting in het sociale kapitaal dat zich verbindt en zowel het onderhoud van de panden, de tuinen en de omgeving verzorgt. Economische dragers zijn projectsubsidies, uitwisselingsprogramma’s, festivals, allerlei sociaal ondernemerschap en horeca voor de eigen netwerken. De samenredzaamheid voor invulling van de dagelijkse behoeften van Kasteel Gemert wordt lokaal betrokken ter stimulans van de regionale samenwerking, cohesie en economie. Kasteel Gemert wordt symbolisch voor 1€ overgedragen aan de Stichting STIR (Stad van Morgen) met onderhandse overeenkomst voor het behoud van het erfgoed voor de Gemertse gemeenschap. Een coöperatieve vereniging wordt opgezet voor de School of Talents die Kasteel Gemert als hoofdzetel gaat gebruiken en het hogere Sustainocratische doel na blijft streven. Gemeente Gemert-Bakel wordt lid van die coöperatie.

Enkele wereldwijde publicaties over Sustainocratie

Sociology and Anthropology: Redefining Human Complexities http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=2647 AiREAS phase 3 – http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-45620-1 AiREAS phase 1 – http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26940-5 How stupid can smart be – Article – University of Westminster https://www.westminster.ac.uk/news/2016/how-stupid-can-smart-be Wellness Continuüm whitepaper https://marktleiderschap.wordpress.com/2016/12/18/whitepaper-wellness-continuum/ The spiritual dimension of business ethics and sustainable management – University of Budapest and EURO-Spes https://books.google.nl/books?id=6M6lBQAAQBAJ&lpg=PA92&dq=aireas%20sustainocracy&hl=nl&pg=PA92&output=embed

Huidige projecten van de Stad van Morgen

 • AiREAS - gezonde verstedelijking vanuit luchtkwaliteit - www.aireas.com

aireasAiREAS sustainocratisch samenwerken

 • School of Talents (soms School of Wellness) - participerend leren
school of talents

Inclusief Europees uitwisselingsprogramma’s Erasmus+

 • CITI-MAP - interregionale samenwerking Midden Europa - luchtkwaliteit en sociale inclusie

city mapBelgië, Duitsland en Nederland sustainocratische samenwerking

 
 • VE2RS of FRE2SH - regionale voedselzekerheden
fre2sh
 • COS3I - Sociale integratie, inclusie en innovatie
 • PEQoL - Lokale energie en kwaliteit van leven
PeQol Sustainocratie

De 5 kernwaarden van Sustainocratisch niveau 4 samenwerken

Jean-Paul Close                                                  Terry van de Vossenberg Stichting STIR                                                            Atelier 3P Voorzitter en initiatiefnemer                                  Lokale Sustainocraat in Gemert Tel: 0654326615                                                       Tel: 0619810682 jp@stadvanmorgen.com                                          letspendlocal@gmail.com Stichting STIR: Opgericht in Eindhoven in 2009 Kamer van Koophandel nummer:          1724 3160 BTW nummer:                             NL820440371B01 Postadres: Van Gorkumlaan 145, 5641WP Eindhoven

Waardengedreven samenwerken

Speculatie, de dreiging van knappende bubbles en bureaucratische controlesystemen hebben een onnodig dominante rol in de huidige samenleving.
Inzicht en noodzaak gedreven organiseren we dat nu sociaal wijzer, zakelijk slimmer en duurzaam eerlijker…

Zachte waarden, harde waarden, geld-gedreven, waardengedreven. Wat zijn de verschillen en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Zie jij ook in dat geld een veel té dominante rol heeft gekregen in de huidige samenleving? Wil jij dit ook graag anders zien? In deze blog neem ik je mee naar hoe een andere kijk op geld en waarden een maatschappelijk harmoniserend effect hebben op ons welzijn.

ANDER GELD

Als het over ander geld gaat denken veel mensen meteen aan Bitcoin. Blockchain, de techniek achter Bitcoin, kan een vooruitgang zijn. Maar Bitcoin is dat allerminst. Bitcoin heeft de bancaire speculatieve systemen verder gevoed. Het geneesmiddel is daarmee erger dan de kwaal. Maar wie weet gaat Blockchain wel een rol krijgen😉 Vanuit Eindhoven en omliggende plattelandsdorpen werken we aan een waarde-economie (ook wel zijn-economie genoemd). De formule is simpel:

Talent x Inzet x Hoger doel = Meerwaarde x Wederkerigheid

BEGINSEL: WAT JE HEBT HOEF JE NIET MEER TE KOPEN!

Waarom zouden we ons aan de voorkant van ondernemerschap afhankelijk opstellen van geld voor dingen die we al bezitten? Zoals nodige expertises, materialen, e.d. Vergelijk het met de boer die vroeg in het jaar het land bewerkt, bemest en zaait voor een goede oogst. Door samenwerking wordt de oogst positief beïnvloed. De mensen die mee hebben gewerkt krijgen een deel van de oogst toebedeeld. Het deel is direct evenredig aan de kennis en zorg die is besteed aan de waardecreatie. Niveau 4 gebiedsontwikkeling

BUDGETTEN ACHTERAF ORGANISEREN = WAARDENGEDREVEN

Vroeger kregen dorpelingen die kwamen helpen bij de oogst voor elk geplukt kistje een bonnetje dat je eind van de week, als de boer terug was van de veiling, in kon leveren tegen geld. Op deze manier organiseerde de boer zijn budgetten achteraf en was hij minder afhankelijk van een peperdure bancaire lening. Dit concept ontwikkelen we nu door. Er ontstaat een direct verband tussen waarde-creatie, waarde-verdeling en waarde-consumptie. Met toevoeging van moderne wetenschappelijke kennis en technologie kan deze wederkerig nog verder worden beïnvloed, niet door het te automatiseren (= waarde-onttrekking) maar door te sturen op duurzame overvloed (waarde-creatie).

GELD GEBASEERD OP REËLE WAARDEN

Het nieuwe geld wordt dus vertegenwoordigd door de waardengedreven inzet van talent en motivatie. Dit “geld’ kan zich daarna uitkeren rechtstreeks via die waarden (voedsel, energie, mobiliteit, veiligheid, status, huisvesting) die men creëert, of een waardesysteem dat nodig is voor de erkenning van inzet en autoriteit gedurende het proces. Het geld wordt dus direct gerelateerd aan de creativiteit van de mens, uitgekeerd in wederkerigheid en toegespitst op de route van duurzame vooruitgang.

GEZONDHEID- EN WAARDENGEDREVEN IPV GELD-GEDREVEN

In de waarde-economie gaat het om verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit van leven. Hier is niet geld leidend maar gezondheid. Een omkering van geld als doel en mensen slechts een middel, zoals het nu gaat, naar de mens als doel en geld een middel. Daar zou het bij alternatief geld over moeten gaan. Waardengedreven vs geld-gedreven In de handelseconomie is het normaal dat we betálen voor diensten en producten. Maar in de waarde-economie is gezondheid en kwaliteit van leven leidend en is dat anders. Dan betalen we juist voor het nemen van verantwoordelijkheid. Elke keer dat hier een transactie plaatsvindt vermindert de milieu-impact van de keuze ten opzichte van de oude geld-gedreven keuze.

VERANTWOORDELIJKHEID DIENT BELOOND TE WORDEN

In de waarde-economie draagt zowel de klant als de ondernemer bij aan werkgelegenheid, sociale integratie, welzijn en continuïteit van kwaliteit van leven. Waarom zouden we daarvoor moeten betalen? Hiervoor moet men juist beloond worden! Miljarden worden uitgegeven door de overheden aan de gevolgen van vervuiling, sociaal of economisch isolement, de consequenties van overgewicht, enz. waardengedreven

WAARDENGEDREVEN INZET EN ANDER GELD WERKEN HARMONISEREND

In deze waarde-economie trachten we via projectmatige burgerparticipatie de milieu en gezondheid balans positief te maken. We dienen subsidies in voor burgerparticipatie projecten maar met geld lossen we dit niet op. We dienen de motivatie te prikkelen van de burgers en wat is er beter dan het ontwerp van een gezondheid gedreven beloningssysteem? Niet hoeven te betalen met Euro-geld is reeds een motivatie om gezonde keuzes te maken. Waardengedreven inzet tbv zelfvoorziening en samenredzaamheid

EIGEN GELDSTROMEN (ONS GELD)

Mede vanwege de huidige grote financiële afhankelijkheid, geen geld geen actie, en vanwege allerlei dure onzekere voorzieningen zetten we bestaande waarde-stromen oud geld zoveel mogelijk om in een aan de Euro gekoppeld rentevrij ‘ander’ geld. Hierdoor komt de controle over dit deel van 'ons geld' weer volledig bij de behoeften van de gemeenschappen zelf te liggen en niet bij aandeelhouders of andere speculatieve belangen. Wel zo verstandig! Het nieuwe geld is nu al in ontwikkeling door een hoog lokaal experimenteer gehalte met waardesystemen die veelal voortkomen uit een vorm van ruilhandel. Waardesystemen die gebaseerd zijn op de inzet van talent en energie zijn minder bekend hetgeen ook een nieuwe creatieve gewenningsperiode vertegenwoordigt voor de medemens waarin nogal wat geïnvesteerd moet worden om de juiste balans te vinden. Ook hier treffen we weerstand aan in het regerende paradigma omdat er veel machtige belangen zijn rond het oude geldsysteem. Hoe machtig ook, op het gevaarlijke af, ze zullen door de logica van de crisissen en menselijke belangen uiteindelijk verdwijnen. Voordat dit het geval is zal een grote groep moedige mensen het doorzettingsvermogen moeten opbrengen om zich buiten het geldende systeem te plaatsen en het nieuwe geld koppelen aan de nieuwe maatschappij die zich ontwikkelt buiten de oude om. De oude maatschappij zal dan nog geruime tijd blijven functioneren maar in ieder geval hebben wij de kernbehoeften van ons menselijke bestaan dan veiliggesteld. Sustainocratie, waardengedreven ondernemen Inzichten komen deels uit het boek "Sustainocratie" en zijn mede tot stand gekomen ism Jean-Paul Close.

De toekomst van werk –

 het verhaal achter de vraag   Ben jij ook benieuwd naar de toekomst van werk en de moderne organisatie van arbeid? Ga met ons op zoek naar de vraag achter de vraag, het verhaal achter de vraag!   Deze week verscheen de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)-verkenning: ‘Voor de Zekerheid’. De toekomst van flexibel werkenden […]

 het verhaal achter de vraag

 

herdefiniëring werk

Ben jij ook benieuwd naar de toekomst van werk en de moderne organisatie van arbeid?

Ga met ons op zoek naar de vraag achter de vraag, het verhaal achter de vraag!

  Deze week verscheen de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)-verkenning: Voor de Zekerheid’. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid. Een lijvig rapport van ruim 300 pagina’s. In deze tijd van veranderingen is ook de toekomst van werk iets waar veel onzekerheid over bestaat. Bij het in kaart brengen van de voortschrijdende flexibilisering van onze werkende samenleving en de gevolgen daarvan, signaleert de WRR dat de werkelijkheid van hoe wij werken niet meer in de pas loopt met de wijze waarop arbeid georganiseerd is. Dat hadden wij ook al opgemerkt: De conclusie van het WRR  komt overeen met de motivatie waarmee wij, 10 burgers uit Noord-Brabant, in het afgelopen jaar op vrijwillige basis een project opgezet hebben over werk en de gewenste toekomst van werk. Wij hebben de indruk dat onze wet- en regelgeving en de uitgangspunten waarop wij onze sociale voorzieningsstaat hebben gebouwd niet meer aansluiten bij de praktijk, die steeds flexibeler en competitiever wordt. Deze indruk wordt nu versterkt door het genoemde recente rapport van de WRR. Wij zijn op zoek: “toekomst sociale agenda agenderen en samenwerkingsverbanden tussen burgers en overheid stimuleren” Net als de WRR zijn ook wij op zoek naar wat er nodig is voor een goede toekomst van werk. De WRR adviseert de overheid en de sociale partners om de toekomst van ons sociale stelstel te agenderen.  Burgers wordt aangeraden om hierover mee te denken en te praten, en hierbij wordt ook het opbouwen van samenwerkingsverbanden tussen overheid en burgers genoemd door de WRR als iets dat bevorderd zou moeten worden. Wij zijn het hiermee eens, en willen zelf ook graag meewerken aan de toekomst van ons sociale stelsel. Ook wij zijn benieuwd hoe de toekomst van werk eruitziet en wat de moderne organisatie van arbeid van ons vraagt. Eerst de vraag achter de vraag; het verhaal achter de vraag achterhalen: Om hier antwoorden op te kunnen formuleren denken wij dat het belangrijk is om eerst stil te staan bij de vraag achter de vraag, en vooral ook het verhaal achter de vraag. Als je het aan mensen gaat vragen, wat kunnen zij dan vertellen over wat zij meemaken in hun werk of hun zoektocht naar werk? En wat is er dan belangrijk? Welke onderwerpen spelen een rol? Waar moet de moderne organisatie van arbeid in elk geval rekening mee houden? Uit de verhalen die mensen vertellen over hun beleving van werk hopen wij inzichten te halen over wat er wil ontstaan rondom werk. Deze inzichten kunnen wens en werkelijkheid in het dagelijks leven van de Nederlander dichter bij elkaar brengen. Verhalenvangers van Brabant: Om de vraag achter de vraag; het verhaal achter het verhaal in beeld te kunnen krijgen, willen wij zoveel mogelijk verhalen verzamelen over ervaringen en belevingen van wat er gebeurt rondom werk in Nederland. Deze verhalen vormen een spiegel waar we met elkaar in kunnen kijken om te zien wat er beweegt rondom werk. Door deze verhalen te duiden, krijgen wij een beeld van wat er werkelijk leeft.  Dit geeft  input voor eenieder die antwoorden zoekt op de vraag wat de toekomst te bieden heeft. Hierbij willen we zoveel mogelijk mensen en partijen bij elkaar brengen die betrokken zijn bij de organisatie van werk.   Verhalen verzamelen middels digitale vragenlijst: Om het verzamelen van de benodigde schatkist aan verhalen in de praktijk mogelijk te maken, hebben we een digitale vragenlijst ontwikkeld waarin gevraagd wordt om een ervaring met werk op te schrijven. Vervolgens worden er duidingsvragen rond een aantal thema’s gevraagd. Het resultaat is tweeledig: een schatkist aan verhalen over wat er echt leeft bij mensen, èn de mogelijkheid om deze verhalen te kunnen analyseren en duiden.  Zo krijgen we een algemeen beeld en kunnen we bij elk thema de onderliggende verhalen ophalen.  

Ook meedoen?

Wil je ook meedoen? Graag! Je kunt beginnen met het invullen van de vragenlijst: [caption id="attachment_2645" align="alignnone" width="229"] http://www.bit.ly/ulabwerk[/caption] Werk en de menselijke vooruitgang Wil je ook mee doen aan het duiden van deze verhalen? Laat dan na het invullen van de vragenlijst jouw email adres achter. Dan krijg je van ons een uitnodiging om in het vervolg mee te denken.   Wij zijn benieuwd naar de schatkist, jullie ook?   Friso Goslinga, Ellen Huinink, Gerwin van Uden, Marjanne Slot, Bianca van Beugen, Frank van Beijnen, Meike Schapink, Rob Bekkers, Terry van de Vossenberg, Gwen van Valkengoed

Een duurzame maatschappijvorm

Alles wat we voor duurzame vooruitgang nodig hebben bestaat al Deze regio heeft alles in huis om tot een duurzame, slimme en “wijze regio” te komen. Met Atelier3P kan Gemert-Bakel en omgeving een referentiekader creëren waarmee we laten zien hoe plattelandsdorpen een fundamentele rol hebben in het gezond krijgen van omliggende steden. Atelier3P nodigt het buitengebied en omliggende steden uit zich rechtstreeks te betrekken bij de creatie […]

Alles wat we voor duurzame vooruitgang nodig hebben bestaat al

banner_bouwt-u-meeDeze regio heeft alles in huis om tot een duurzame, slimme en "wijze regio" te komen. Met Atelier3P kan Gemert-Bakel en omgeving een referentiekader creëren waarmee we laten zien hoe plattelandsdorpen een fundamentele rol hebben in het gezond krijgen van omliggende steden. Atelier3P nodigt het buitengebied en omliggende steden uit zich rechtstreeks te betrekken bij de creatie en verdeling van duurzame waarden die we hier op het platteland creëren. Ons doel is onder andere:
 • Een platform en podium bieden voor bestaande gebiedsparels
 • Extra afzetgebied voor optimale kwaliteit aan diensten en streekproducten
 • Mensen die nu buitenspel staan mobiliseren naar werk of ondernemerschap
 • ...

Een overvloed aan rijkdom

Zowel in de kleinere plattelandsgemeenschappen als in de steden rondom liggen legio mogelijkheden om hiermee duurzame arbeid en creativiteit te activeren. Een overvloed aan rijkdom dat direct ten goede komt aan de zelfvoorziening en samen-redzaamheid op het platteland. (Binnen de huidige maatschappij verdwijnt de door ons gecreëerde rijkdom via het politieke en bancaire systeem in de zakken van enkelen of het verdampt door hebzuchtige speculatie en schuldenpolitiek). Stedelingen zullen nog meer dan nu hun vertier op het platteland zoeken. Hiermee willen we jong en oud inspireren vooral in de dorpen te blijven wonen, werken en leven.

Duurzame vooruitgang

Hiervoor wil Atelier3P van Cultureel Erfgoed in Gemert-Bakel een cultuurhistorisch en educatief centrum realiseren. Eromheen draait een zelfvoorzienende circulaire economie (toerisme, recreatie, horeca, moderne innovaties en proeftuinen, etc). Goed afgestemde voorzieningen versterken de kwaliteit van leven  door waarde gedreven inzet. Met als doel een duurzame samenleving waarin iedereen meedoet. Er is onderwijs, werk, veiligheid en geluk voor iedereen. Deze verantwoordelijkheden leveren transformatieve initiatieven op die op de maatschappij worden toegepast met deelname van de 4 O's:
 • Omgeving (betrokken burgers)
 • Ondernemers (innovatie)
 • Onderwijs (wetenschap en bewustzijn)
 • Overheden

logo-duurzame-sustainocratieSustainocratie

Deze unieke vorm van multidisciplinaire samenwerking heet Sustainocratie en voegt concrete waarden toe aan onze economie, de mens en ons milieu. Sustainocratie stelt “duurzame menselijke vooruitgang” (sustainability) als hoger maatschappelijk doel. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan onze vrijheid van keuze en handelen (democratie). Ook wel "duurzame democratie" genoemd.

Duurzaamheid en kernwaarden

Bij Sustainocratie gaat duurzaamheid over het voortbestaan van de mens, over de ontwikkeling (evolutie) van de mens. Atelier3P hanteert Sustainocratie als nieuwe maatschappijvorm waarin we samen bepaalde kernverantwoordelijkheden weer boven aan de agenda plaatsten. Daarom stellen we de mens centraal en de 5 gedefinieerde belangrijke kernwaarden van de mens: 5-kernwaarden-van-duurzame-menselijke-vooruitgang

Kwaliteit van leven

En het liefst in een zo goed mogelijke kwaliteit want wij bestaan daar uit. Wij houden onszelf in stand. Dus als we slechte kwaliteit inademen of slechte kwaliteit voedsel tot ons nemen dan is de kwaliteit van ons lichaam heel snel achteruit aan het gaan. Dus als je die kernwaarden centraal stelt vanuit menselijk perspectief dan hebben we het over echte duurzaamheid vanuit ons eigen bestaan, het bestaan van onze kinderen en de kinderen van onze kinderen.

Gelijkwaardigheid

Als we dat meenemen en zeggen 'hoe nemen wij verantwoordelijkheid?'  dan gaat het om de verantwoordelijkheid van de mens. Om hoe jij en ik omgaan met verantwoordelijkheid. De mens dat is dan niet meer een wethouder. Een wethouder is een mens, heeft ook kinderen en moet ook inademen en voedsel tot zich nemen. Een minister president precies hetzelfde. En iemand die een ondernemer is ook precies hetzelfde.

Samenwerken vanuit bewustzijn

Dus laten we kijken naar het hier en nu. Wat we samen wél kunnen doen. Laten we ook eerlijk de vinger op de zere plek leggen en openlijk benoemen in hoeverre we ten opzichte van die kernwaarden hebben gefaald. Want we hebben een omgeving geschapen met luchtvervuiling, met bodemvervuiling, we hebben de grondstoffen misbruikt en dat soort zaken. Allemaal voor geldelijk gewin. Ons voedsel is vaak heel sterk gemanipuleerd door allerlei geld-gedreven instanties. We weten eigenlijk niet eens meer waar veel voedsel vandaan komt. Ons water is vervuild door allerlei medicijnen van de geld-gedreven farmaceutische industrie. Dat alles heeft een hele grote invloed op ons en ons ecosysteem. Alles bij elkaar hebben wij die kernwaarden niet meer gehanteerd. Dat is de reden dat we allerlei soorten crisissen voor onze kiezen krijgen. Daar gaan we nu dus mee kappen. Ons beroepend op de hoogste algemeen erkende autoriteit: HET LEVEN ZELF!! Als ik dus zeg: “als we nu wél gaan hanteren! Wie moet er dan allemaal meedoen? Jij wellicht?” Voel je vrij om te reageren...   De tekst is geïnspireerd door het gedachtegoed van: Jean-Paul Close (grondlegger van Sustainocratie en Stad van Morgen)

Herpositionering van Gemert-Bakel…

Dé economie bestaat niet. Een economie is als een “cultuur”. De een kan agressief, dominante en dictatoriaal zijn. Terwijl een andere juist coöperatief is die in duurzame vooruitgang voorziet. Waarvoor u kiest laat ik in dit artikel aan u…

Voorop lopen met veranderaars

Wereldwijd nemen dreigingen de overhand. Ook Nederlanders moeten regelmatig schaamrood bekennen dat ze met haar welvarende handelsgeest de grenzen van ethiek aftasten en soms ver overschrijden. Terwijl we ook andere keuzen kunnen maken. Zeker hier in Gemert-Bakel. Lees maar... Voordat ik het over mogelijke oplossingen ga hebben, die overigens ook op deze site uiteengezet worden, wil ik eerst de vinger op de zere plek leggen. Slechts wanneer de noodzaak van wat zoal anders zou moeten duidelijk wordt erkend en vooral ook herkend kan en zal er tot de nodige actie worden overgaan.

Spagaat stelling

Enerzijds voelen we de financiële afhankelijkheid. Anderzijds weten we dat we geld niet kunnen eten en dat we vooral afhankelijk zijn van de levende natuur.  De natuur zoekt altijd naar evenwicht en zelfherstel. Later kom ik hier op terug. Ongezonde vormen verdwijnen om ruimte te maken voor een nieuwe cyclus van gezond leven. In dat proces houdt de natuur geen rekening met onze keuzen. De natuur gaat gewoon zijn eigen zelf herstellende weg.

Grenzen aan de groei

We weten dat allemaal wel. Maar als er geld te verdienen valt dan is mens en natuur ineens ondergeschikt. Het politiek economische samenspel gaat over de rug van de hele schepping. Inclusief over de rug van onze kernwaarden, onze werkelijke levensbehoeften. Het is alsof er iemand roept: "je geld of je leven". Gaan we door met roofbouw op onszelf dan zullen we uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen. [caption id="attachment_2536" align="aligncenter" width="490"]Loskoppelen van de verantwoordelijkheid van kernwaarden van het oude politiek-economische belangenstelsel om het samen te voegen in een integraal innovatieve samenwerking levert snelheid, innovatieve daadkracht en vernieuwing op. Loskoppelen van de verantwoordelijkheid van kernwaarden van het oude politiek-economische belangenstelsel om het samen te voegen in een integraal innovatieve samenwerking levert snelheid, innovatieve daadkracht en vernieuwing op.[/caption]

Voorbeelden van wat er fout gaat

Economisch perspectief, geld, bepaalt hoe er naar de ontwikkelingen gekeken wordt. Ik benoem kort drie herkenbare voorbeelden die we zo nu en dan tegen komen. Probeer terwijl je naar deze voorbeelden kijkt vooral ook de motieven te zien en te voelen met wat hier nu eigenlijk gebeurt.

Ouderenzorg

Iedereen kent wel verhalen over oma in het bejaardentehuis (mag je eigenlijk niet meer zo noemen maar toch) die 's morgens in een nat geplaste incontinentieluier zit, en er soms laat in de middag nog in zit. Met maar één excuus: er is te weinig geld voor voldoende personeel. Terwijl degenen die in de zorg werkzaam waren werkeloos en machteloos thuis zitten toe te kijken. Dit kan natuurlijk niet!

Cultureel Erfgoed

Of neem ons Cultureel Erfgoed in Gemert-Bakel. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven rekenen zich suf hoe de zaken rendabel te krijgen. Terwijl ze zoveel mogelijk ook aan de maatschappelijke behoeften willen en moeten voldoen. Ondanks dat laatste zijn de gevolgen dat er steeds meer dure koopwoningen bijkomen ten koste van onze natuurlijke leefomgeving en andere authentieke waarden. Hierdoor groeit de financiële afhankelijkheid en zitten we in een vicieuze cirkel waar we uit moeten en ook uit kunnen.

Boeren

Neem de boeren in onze omgeving. De producent kan alleen maar overleven door te groeien in export en productiviteit. Met nog meer en bredere wegen en nog meer verlies aan landschap en rust. Ondertussen gaan de maatschappelijke problemen tikken als een tijdbom. Nederland is met zijn intensieve veehouderij een van ’s werelds grootste vleesproducenten. Dát voor zo’n klein deltalandje aan de Noordzee! Al jaren staat deze intensieve veehouderij ter discussie door de beestachtige en mensonterende industriële productie processen. Massaal wordt veevoer geïmporteerd uit landen als Brazilië en worden allerlei snel-groeimiddelen in levende dieren gestopt om zo snel mogelijk slachtrijp te zijn voor de export. Wat blijft in Nederland achter? Wat weggesaneerde werkgelegenheid,  schulden aan banken wegens kostbare installaties voor automatisering en tegemoetkomen aan regelgeving, bureaucratie, stront en luchtvervuiling. Kwaliteit van leven is nu ver onder de maat van wat kan. Hiep hiep hoera geld-gedreven ratrace..!

Evenwicht: nuttig en noodzakelijk

Bovenstaande getuigt niet echt van wijsheid. Dat kan vele keren slimmer. Zelfs met beperkte budgetten. Daar wij een onderdeel zijn van de natuur doen we er wijs aan net als de natuur het evenwicht te zoeken. En net zoals de natuur geen rekening houdt met onze afhankelijkheid van geld kunnen ook wij op een andere manier naar die afhankelijkheid kijken. Zeker nu de geld-gedreven maatschappij tegen grenzen aanloopt, gezondheid heeft aantast en het leven bedreigt. Geld is geen natuurlijk gegeven maar een door mensen gecreëerd middel waar we keuzen in kunnen maken. Sowieso kunnen we kiezen hoe we er mee omgaan. Zelfs een complete gemeenschap kan er bijvoorbeeld per direct voor kiezen zich minder afhankelijk van geld op te stellen.

Budgetten achteraf georganiseerd

Neem een voorbeeld aan hoe boeren vroeger werkten. Boeren gezinnen werkten heel het jaar op het land. Wanneer de oogst binnengehaald moest worden werden dorpelingen uitgenodigd. Zelf heb ik vaak genoeg aardbeien en bonen geplukt. Voor elk vol geplukt kistje kreeg je een bonnetje. Wanneer de boer zijn oogst op de veiling had verkocht wisselde je de bonnetjes in tegen cash geld (toen nog 'guldens'). Hierdoor had de boer geen kapitaal nodig om alle werklieden in te huren. Hij organiseerde dit achteraf. Zo deelden allen in de oogst en/of in de opbrengst van de oogst. Mens doel

Talent x inzet = waarde

Laten we kort even goed naar geld kijken. In beginsel komt al het geld via leningen door banken in omloop in de vorm van een schuldbekentenis.  Feitelijk is geld dus een vertrouwen dat het waarde vertegenwoordigt die nog gecreëerd moet worden. Eigenlijk leven we op de pof... Geld krijgt dus eigenlijk pas werkelijk waarde door Talent x inzet op de werkvloer. Waarom stellen we ons dan aan de voorkant van het waarde proces afhankelijk op van het hebben van budgetten? Ook nog tegen een peper dure prijs vanwege rente op rente op rente. Die boer deed dat niet zo en toch haalde hij zijn oogst binnen en hadden de werklieden hun inkomsten waardoor er economie ontstond.

Rust en welzijn

Velen begrijpen dit en zijn uit de financieel politieke ratrace gestapt. Door gezondheid leidend te maken en geld meer dienend zijn we veel beter in staat verantwoordelijkheid te nemen voor wat werkelijk nodig is. Dit heeft een harmoniserend effect en directe invloed op de manier waarop er wordt samenwerkt. Wanneer ondernemerschap zich ontspant keert rust en welzijn terug in de regio.

Dynamisch clusteren

Zonder dat we dit misschien in de gaten hebben gebeurt deze manier van waarde creatie al best vaak. Bijvoorbeeld wanneer iemand met een goed idee een bedrijf wil beginnen. Enthousiast wordt er met anderen over gesproken. Sommigen bieden om niet of tegen gereduceerde prijs hulp aan bij het bouwen van een website, het binnenbrengen van de eerste klanten, ontwerpen een mooi visitekaartje, enzovoorts. Deze manier van samenwerken gaan we nu opschalen door bestaande initiatieven uit de stad en het platteland te clusteren en nieuwe te organiseren. Allen dragen bij aan zelfvoorziening en samenredzaamheid. Mocht je nu denken beren op de weg tegen te komen… Nou, "die nodigen we gewoon uit mee te doen uit eigen belang." Waar gezondheid leidend is, is het zelfs wenselijk dat mensen hun eigenbelang kunnen dienen.

Kernwaarden als basis

Door inzicht en noodzaak gedreven vormen menselijke kernwaarden op termijn de juridische basis van interactie tussen burgers, bedrijven en bestuur, maar ook tussen de mens en de natuurlijke omgeving. 5-kernwaarden-van-duurzame-menselijke-vooruitgang Vooral hier in Gemert-Bakel liggen serieuze kansen ons los te maken van de verstikkende alles vernietigende ratrace. Hoe? Door samen te werken op gebiedsniveau waarbij gezondheid leidend is. Hiermee herpositioneren we Gemert-Bakel.

Uniek in de geschiedenis

Recent heeft de regionale overheid zich structureel uitgesproken voor gebiedsontwikkeling op basis van gezondheid. Daarbij is ook de co-creatie aanpak van Atelier3P aanvaard. Dit is uniek in de geschiedenis van de mens: Een regionale samenwerking met in acht name van kernwaarden gezondheid, regionaal zelfbewustzijn en co-creatieve samen-redzaamheid. Aan ons om binnen deze vernieuwende mogelijkheden te investeren en Gemert-Bakel te herpositioneren. Zowel in Gemert-Bakel, de kleinere plattelandsgemeenschappen als in de steden rondom liggen op gebied van menselijke kernwaarden legio mogelijkheden om hiermee arbeid en creativiteit te activeren. Iedereen is van harte welkom met ons mee te denken en mee te werken. Samen komen we tot een goed evenwicht…
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS