Steun ons: Bouw mee!

banner_bouwmee

Steun Atelier3P in hun race om KasteelGemert, Nazarethklooster en de Gerarduskerk

klooster_nazareth_nonnengang

A3P wil experimenteren om de stemming in onze regio te veranderen, om de mensen ervan te doordringen dat we meer naar buiten moeten kijken. Want een leefgebied is pas succesvol als de mensen hem kennen.

Nieuwe manieren van investeren, betalen en samenwerken hebben geleid tot haalbare plannen om KasteelGemert, Nazarethklooster, Gerarduskerk en de vrij komende weilanden en stallen in het buitengebied om te toveren tot een veelzijdig duurzaamheidscentrum voor Gemert-Bakel en omgeving.

Een initiatief met toekomst door bundeling van expertise, creativiteit en gezond duurzaam ondernemerschap. KasteelGemert, Nazarethklooster en de Gerarduskerk worden eigentijdse en multifunctionele accommodaties.

Voor de verwezenlijking hebben we uw steun nodig!

Atelier3P maakt van KasteelGemert en Nazarethklooster een open, laagdrempelig en inspirerend centrum. Een plek voor ontmoeting en ontspanning, passie en inspiratie, kennis maken en delen.

Bij Atelier3P werken ondernemers, vrijwilligers en mensen met een beperking naast en met elkaar. Er zijn gevarieerde tuinen, er komen uitdagende natuurspeelplekken en innovatieve toepassingen van duurzame energiesystemen.

Het hotel, restaurant en de Kookstudio, uitgebaat door bestaande hotel- en restauranthouders maken het geheel compleet tot de plek waar Gemert-Bakel op wacht.

De Gerarduskerk doet dienst voor beweging en gezondheid, uitvaartdiensten en maatschappelijke organisaties. Deze brengen we hier onder één dak samen. Een deel van gemeentelijk werk wat is uitbesteed aan Helmond (Senzer) halen we terug naar Gemert. Laagdrempelig kan er binnen gelopen worden en onder het genot van een kop koffie gratis advies gevraagd worden op elk willekeurig terrein.

Via het buitengebied leggen we de verbinding naar “De Stad van Morgen”. Belangrijk is de gelijkwaardigheid tussen stad en platteland met elk daarin een duidelijke eigen rol. Met de transitie die vanuit Eindhoven plaatsvinden versterken we elkaar.

fre2sh-gemert-stad-platteland-huoCrowdfunding en Lokaal Coöperatiefonds

Atelier3P staat voor nieuwe wegen bewandelen waarmee Gemert-Bakel écht op de kaart wordt gezet. Deze projecten zijn dé kans bij uitstek om de hele Gemert-Bakelse economie blijvend nieuw leven in te blazen. Atelier3P laat aan de lokale bevolking zien dat we met dit project een nieuwe duurzame en eerlijke economie voor onze regio aan kunnen zwengelen. Met blijvend voordeel voor iedereen.Binnen de kaders van kernwaarden-gedreven gebiedsontwikkeling en het voorbeeld dat zich ontwikkelt voor Europa, heeft Kasteel Gemert een belangrijke rol. Het is onderdeel van het cultuur historische erfgoed van de regio en als zodanig moreel eigendom van de gemeenschap, los van op wiens naam het vandaag staat. Binnen de context van de oude, gefragmenteerde verzuiling en geldafhankelijkheid is het kasteel een kostenpost voor de huidige eigenaar(s). Deze hebben de laatste jaren laten zien dat ze vooral voor de hoogst biedende projectontwikkelaars gaan om het pand zo snel mogelijk uit de boeken te laten verdwijnen en er een flink bedrag aan over te houden.De moderne wetenschap heeft echter aangetoond dat partijen die puur op economie zijn gericht de morele verantwoording achter zich laten en keuzes maken die de harmonie in het gebied kunnen schaden. En dat de maatschappelijke lasten op termijn dubbel en dwars op de deurmat van de gemeente en de bevolking komen te liggen. Men weet en erkent dit wel. Maar wegens de korte termijn denktrends in de 4 jarige missies is dát probleem voor een volgende coalitie. Dit kan voorkomen worden door de verantwoordelijkheid van het kasteel én het gebied uit de politiek-economisch context te halen en onder te brengen binnen de gemeenschappelijk gedragen kernwaarden.

Hetzelfde geldt voor het Nazareth klooster, Gerarduskerk, lokale landschappen, waterpartijen, infrastructuur en verbindingen met de omringende gebieden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De verschillende partijen worden uitgenodigd door Atelier3P om samen aan tafel te gaan voor gezonde gebiedsontwikkeling in relatie tot de complexiteit die verder reikt dan alleen Gemert-Bakel. Dus ook de knelpunten van Eindhoven, Helmond, Den Bosch enz meenemend. Binnen die context worden prioriteiten gesteld. Waaronder het veilig stellen van het Kasteel, Klooster, Kerk en ander erfgoed in de context van gebied-samenhang.
Zo kan het zijn dat vermogende particulieren en ondernemingen bijdragen aan een lokaal op te zetten coöperatiefonds dat het erfgoed uit de boeken van de gemeente of andere eigenaren haalt maar de eigenaren en belanghebbenden blijft binden tot samenwerking.

De focus komt daarna te liggen op het leggen van waarde-gedreven relaties met de omringende gebieden en steden:

  • gezonde voedselproductiviteit en innovatie
  • gezond water, opvang, energie en verdeling
  • gezonde lucht
  • gezonde beweging, recreatie (en toerisme)
  • educatie
  • therapeutische zorg en opvang
  • waardesystemen die stad en platteland verbinden
  • enz

Al wat je hebt hoef je niet meer te kopen (incl geld)

Atelier3P wil ook het Gemertse volk actief betrekken bij de financieringsplannen. Dmv een crowdfunding-project draagt u een steentje bij. U kunt Vriend worden, geld schenken of bijdragen aan het coöperatiefonds.

Deze ‘goedkope’ manier van financieren in combinatie met waarde-gedreven samenwerken is zo kostendrukkend waardoor het commerciële gehalte van de projecten omlaag kan. Zo ontstaat er meer ruimte om te werken aan duurzaamheid en écht maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met díe kwaliteiten waar de hele gemeenschap wat aan heeft. Er ontstaat meer ruimte en aandacht voor duurzaamheid, zorg en kwaliteit van leven.

Deze ambitieuze doelstellingen openen weer allerlei deuren naar de EU waar letterlijk miljarden liggen te wachten op dergelijke op de toekomst gerichte duurzame en maatschappelijke initiatieven.

Steun ons: Bouw mee!

Samen maken we van cultureel erfgoed écht iets van en voor de bevolking

Maak een donatie over op Regiobank rekening:

NL 13 RBRB 0900 8577 14
t.a.v. Atelier3P
o.v.v. ‘gift’.

 >>>Klik hier: Steun ons met een gift

Samen zorgen we voor een duurzaam Gemert-Bakel
Elk bedrag is meer dan welkom!

Geef samen via geef.nl

Geef samen via geef.nl

 

 

 

 

 

 

© Atelier3P –

>>>Volgende pagina

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS