Coöperatie

U.A. Atelier3P

Atelier3P is een financieel zelfstandige coöperatie in oprichting zonder winstoogmerk, die zich inzet voor een duurzame en harmonieuze leefomgeving. Een samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig en naar vermogen deelneemt. Door het verbinden en ondersteunen van mensen en initiatieven wil Atelier3P de weg naar een duurzame maatschappij in een hogere versnelling brengen. Met twee voeten in de praktijk: naast de activiteiten op KasteelGemert en Nazarethklooster voert Atelier3P in en rondom Gemert-Bakel projecten uit.

De coöperatie werkt samen met Coöperatie u.a. FRE2SH Gemert (i.o.). Komende periode starten we de ledenwerving, waaronder bedrijven, zzp-ers, maatschappelijke organisaties en de basisscholen in Gemert-Bakel.

Kantelpunt in de transitie

Ontstaan vanuit actief burgerschap ontwikkelt Atelier3P zich als de spil en drijvende kracht achter de lokale transitie naar duurzaamheid. Daarmee markeert Atelier3P een kantelpunt voor Gemert-Bakel en omgeving: burgers pakken hun verantwoordelijkheid voor een duurzame en sociale leefomgeving zelf op en nodigen anderen uit actief deel te nemen.

Goedkeuring en vertrouwen

Met veel draagvlak en de gunning van de exploitatie Kasteel Gemert, Nazarethklooster, Gerarduskerk, weilanden en stallen in het buitengebied zal het bedrijfsplan de goedkeuring en het vertrouwen van de gemeente Gemert-Bakel krijgen. Tevens doen we er alles aan zodat de gemeente Atelier3P als een financieel betrouwbare partij beoordeelt.

>>>Volgende pagina.

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS