FAQ

Veelgestelde vragen

   1. Waarom wil Atelier3P verbouwen?

    Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats willen we graag van Kasteel, Nazarethklooster en Gerarduskerk echte publiekstrekkers maken, plekken die fijn zijn om te bezoeken en waar veel activiteiten zijn. Om deze reden kan het deel van het Nazarethklooster waar de kunstenaars zich nu bevinden precies zo blijven zoals het nu is. Daarnaast krijgt Atelier3P allerlei kosten om de coöperatie draaiende te houden, zoals verzekeringen en betalingen aan leden om organisatorische en duurzame taken uit te voeren. Om dit te kunnen betalen, moet Atelier3P zelf geld verdienen. Daarom willen we meer activiteiten in deze gebouwen kunnen onderbrengen.
    Op onze lijst staan twee restaurants, een kookstudio, een hotel, een congres center,  woonruimten, podiumkunst, een wellness centrum, een distributiecentrum, twee glazen kassen.  en een practicumlokaal voor het onderwijs.  Al deze activiteiten leveren extra inkomsten op en maken zowel Kasteel Gemert als het Nazarethklooster en de Gerarduskerk aantrekkelijker voor de Gemert-Bakelse bevolking, met dank aan de verbouwing.

   2. Waarom is er geld nodig?

    Atelier3P dient bij de eigenaren van Kasteel Gemert, Gerarduskerk en betrokkenen bij het Nazarethklooster een wensenlijst in voor aanpassingen aan de gebouwen. Het betreft voornamelijk aanpassingen om in zowel Kasteel als Nazarethklooster de vestiging van een restaurant en kookstudio mogelijk te maken (leidingen, afzuiginstallatie, keuken, etc,) en aanpassingen aan de entree om een goede toegang te krijgen tot restaurant, zalen en de glazen kassen.

   3. Waarom betaalt de eigenaar de verbouwing niet?

    Onze plannen leggen we voor aan de (nieuwe) eigenaren en vragen hen mee te betalen voor zover de gebouwen door de aanpassingen meer waard wordt. We stellen aan de eigenaren voor overeen te komen, dat deze meerwaarde door een onafhankelijk taxateur zal worden vastgesteld.
    Tevens leggen we onze plannen voor aan plaatselijke hotel en restauranteigenaren die we benaderen voor de exploitatie. Atelier3P nodigt hen uit op sustainocrtatische basis in deze projecten met elkaar te gaan samenwerken op basis van waarde-creatie. Zo kan het zijn dat naast vermogende particulieren en ondernemingen ook de eigenaren bijdragen aan een lokaal op te zetten coöperatiefonds dat het erfgoed uit de boeken van de gemeente of andere eigenaren haalt maar de eigenaren en belanghebbenden blijft binden tot samenwerking.

   4. Waarom leent Atelier3P geen geld van een bankinstelling?

    De bank leent geen geld uit aan Atelier3P, omdat de coöperatie (nog) niet over een onderpand beschikt als garantie voor het terugbetalen van de lening. De gebouwen en terreinen zijn eigendom van de (nieuwe) eigenaren. Verder bestaat A3P nog niet als zelfstandige coöperatie en heeft nog onvoldoende eigen vermogen kunnen opbouwen.

   5. Waarom kan ik als particulier niet lenen aan Atelier3P?

    Atelier3P mag geen leningen van particulieren innen. Zelfs niet tegen 0%. Daarvoor is een bankvergunning nodig, en die heeft de coöperatie niet. Doneren aan Atelier3P mag wel. Overigens mag lenen als privépersoon weer wel voor bedragen vanaf € 50.000. Je wordt dan beschouwd als professionele belegger met voldoende kennis van zaken die geen consumentenbescherming middels een bankvergunning nodig heeft. Lenen aan Atelier3P mag ook als je dat als zzp-er vanuit je privé-onderneming doet.
    Wel een oplossing om als particulier te lenen: doe je lening via een familielid die een onderneming heeft. Zo hebben andere coöperaties al diverse leningen ontvangen.

>>>Volgende pagina.

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS