Boerderijen

FRE2SH Farms ontwikkelt het concept dat burgers samen verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van een deel van hun basisbehoeften.

FRE2SH staat voor regionale zelfvoorziening en productiviteit op gebied van voedsel, energie, recreatie en gezondheid middels samenwerking, kennisontwikkeling, innovatie en bewustwording.

Sustainocratisch samenwerken met Aireas en FRE2SHTerwijl op het platteland nogal wat zelf geproduceerd kan worden zonder tussenkomst van geld is in de stad de financiële afhankelijkheid voor de invulling van de basisbehoeften (eten, drinken, kleding, energie, enz.) 100%. Door het platteland te betrekken bij de stad kunnen stedelingen zelf een stukje van de financiële afhankelijkheid terugdringen door hun inzet te compenseren met de verdeling van de geproduceerde goederen.

Door middel van een FRE2SH lidmaatschap kunnen mensen uit de steden deelnemen aan de exploitatie van een boerderij en daar het vruchtgebruik van genieten.  Dit vruchtgebruik gaat verder dan alleen het verdelen van de geproduceerde voedselproducten.

  • men bewaakt samen de kwaliteit van de producten (weet wat je eet)
  • de samenstelling van de productiviteit wordt afgestemd op duurzame inzichten waarbij 50% ruimte wordt gecreëerd voor de zogeheten voedsel transitie
  • samen werken met mensen uit dezelfde stad(wijk) levert tevens draagvlak op voor het creëren van initiatieven in de stad(wijk) zelf (sociale cohesie)
  • door het exploiteren van verschillende boerderijen kan FRE2SH een diversiteit aan producten leveren in co-creatie die het menu het hele jaar bepalen
  • er wordt op 5 niveaus gewerkt (eetbare planten onder de grond, op de grond, op struik niveau, boom niveau en met dieren)
  • nieuwe mobiliteit wordt georganiseerd samen met de deelnemers voor het transport van goederen naar de wijken
  • de boerderijen bieden tevens opvang en recreatie mogelijkheden voor jong en oud
  • er is ruimte voor trainingen en optimale leeromgeving rond samenwerking, cocreatie, de natuur, innovatie, gezondheid, enz
  • er zijn verdeelsleutels op basis van een eigen FRE2SH en andere complementaire waardesystemen

De 1ste FRE2SH boerderij is gevestigd in Son & Breugel nabij Eindhoven.

>>>Volgende pagina.

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS