Ontmoeten

Atelier3P organiseert ontmoetingen op verschillende niveaus. Op de locaties Kasteel Gemert, het Nazarethklooster en de Gerarduskerk is ruimte beschikbaar voor mensen met ideeën, passies en initiatieven. Speciaal ook voor onze buren, de inwoners van de aanliggende dorpen.

Het is ook de thuisbasis voor maatschappelijke organisaties en natuur-, milieu- en duurzaamheidorganisaties.

Atelier3P organiseert ook ontmoetingen buiten deze locaties. Virtuele ontmoetingen, ontmoetingen in de omliggende dorpen en steden door daar activiteiten te organiseren en te steunen (bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma’s door scholen) en aan de keukentafel via het outreachend werken. De gedachte erachter is dat een duurzame samenleving haar kracht vindt in de creativiteit en inzet van individuele burgers.

De fysieke ontmoeting is de beste manier om tot prikkeling, uitdaging en initiatief te komen. Een wezenlijke verbinding komt tot stand als het lukt om mensen te raken en te activeren in hun passie.

Met nog te bepalen plaatselijke partijen en de outreachend werker werkt Atelier3P het concept voor de pijler Ontmoeten verder uit.

>>>Recreëren leren beleven

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS