Organisatie

IN EEN ORGANISATIE ZOU PER DEFINITIE GEZONDHEID LEIDEND MOETEN ZIJN

Atelier3P is een burgerinitiatief die kwaliteit van leven bevordert. Verschillende regionale talenten en expertises werken multidisciplinair en waarde-gedreven samen aan projecten. Alle deelnemers committeren zich aan de gezonde stad en de gezonde leefomgeving als stip op de horizon.

  • Aan de projecttafels is geen hiërarchie maar dialoog
  • Niemand is de baas dan de kwaliteit van de projecten

Gek genoeg heeft in de gemeenschappelijke aandacht geld nog altijd de hoofdrol en niet onze kernwaarden en -behoeften. De gevolgen zijn dat de kwaliteit van leven op allerlei terreinen ver onder de maat is terwijl kritieke situaties zich opstapelen. De systemen zijn al veel te ver over de acceptatiegrens doorgeschoten richting veel te veel chaos.

Geld hoeft geen belemmering te zijn

Door creativiteit en passie bruikbaar te maken binnen het bereiken van zelfvoorziening en samenredzaamheid kunnen mens en maatschappij zich duurzaam ontwikkelen. Dit pleit voor een Sustainocratie, de duurzame democratie.

Dat betekent dus wel dat de professionele mens binnen organisaties die in de afhankelijkheid van de geldgedreven maatschappij een onderlinge relatie hebben op basis van geld, productlevering, klant leverancier relaties, subsidieverstrekker, controle, bureaucratie, uit die keten van belangen stappen en hier samen verantwoordelijkheid gaan nemen.

Dat is eigenlijk de oplossing om vanuit de complexiteit die we nu met zijn allen hebben en die nog steeds door blijft gaan, de cricessen te benutten om daaruit de mensen, ook de bestuurders, ook de directies, ook de ambtenaren, de wethouders en dergelijke, bewust te maken en hun verantwoordelijkheidspositie en hun machtspositie te gaan benutten om welzijn te gaan creëren rondom de projecttafels. Geld is in dit model nooit een belemmering voor verantwoordelijkheid nemen.

van-triple-naar-quadruple-helix

 

Een onafhankelijk Sustainocraat begeleid de projecten en bewaakt de processen. Vanuit niveau 4 leiderschap zorgen zij er samen met de andere partijen voor dat:

  • overheden vertrouwen kunnen geven in prioriteiten en niet terugvallen in bureaucratie en controlesystemen
  • ondernemers elkaar extra zekerheid bieden
  • onderwijs praktische stappen zet
  • omgeving (betrokken burgers) vanuit bewustzijn verantwoordelijkheid kunnen nemen

De stip op de horizon is altijd leidend en bepalend. Evenals de kwaliteit van de projecten die allen te samen stap voor stap de weg naar de stip vormen (clusteren). Dit noemen we het “Stip-stap-proces”.

Atelier3P heeft de overtuig dat dit de meest intrinsieke en adequate manier van samenwerken is waarbij we kunnen rekenen op heel veel professionele steun.

PARTNERS GEZOCHT

Atelier3P werkt toe naar een maatschappelijke onderneming, die om te beginnen geldloos investeert in het verder uitwerken van programma’s en plannen die gefinancierd kunnen worden.

Initiatiefnemer is Terry van de Vossenberg. Samen met Jean-Paul Close en een aantal maatschappelijk betrokken mensen uit de regio zetten zij zich actief in voor een grotere levenskwaliteit in Gemert-Bakel en omliggende steden.

Voor bestuurlijke functies roept Atelier3P de juiste (lokale) actoren op maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

De organisatie is niet Bottom-up en ook niet Top-down maar “Sustainocratisch” samenwerkend in co-creatie.

Atelier3P is een coöperatieve beleving. De mens staat centraal door hen belangrijke waarden te laten formuleren rondom voedsel, veiligheid, gezondheid activiteiten bijvoorbeeld luchtkwaliteit, omgevingskwaliteit, sociale cohesie en dat soort thema’s. We nodigen iedereen uit, ook de institutionele partijen, om mee te werken aan dat concrete menselijke belang.

atelier3p-de-4-o-s

Om ons daarbij te helpen heeft Atelier3P vier concrete pilaren van de maatschappij gedefinieerd die op deze basis samenwerken:

  1. de overheid
  2. het bedrijfsleven
  3. de burgers zelf die bewust worden en die graag hun handen uit de mouwen willen steken om dit soort dingen te doen
  4. het onderwijs samen met wetenschappelijke instellingen

 

Sustainocratie

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS