Leden en partnerschap

Atelier3P is een coöperatie met leden. Ieder lid is algemeen lid. Met ieder lid wordt een ledenovereenkomst afgesloten. Onderdeel van de overeenkomst is een intentie waaraan het komende jaar in het kader van een duurzamer Gemert-Bakel zal worden samengewerkt.

Partnerschap:

Atelier3P heeft een partnerschap met de in Eindhoven gevestigde FRE2SH, een (wereldwijd) initiatief van de Stad van Morgen ter bevordering van regionale zelfvoorziening en samenredzaamheid binnen de context van de lokale natuurlijke samenhang.

FRE2SH staat voor voedsel, recreatie, energie, educatie, veiligheid en gezondheid.

fre2sh-logo-1Partnerschap geeft betekenis aan het wederzijdse commitment van samenwerking op gebied van lokale kwaliteit gerichte samenredzaamheid en productiviteit. Op het platteland en tussen stad en platteland. Met toepassen of bedenken en delen van kennis, bewustwording en moderne technieken of innovaties.

Atelier3P en FRE2SH nodigen lokale ondernemers en instanties uit tot het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor regionale gebiedsontwikkeling. Het eigenbelang wordt gekoppeld aan de regionale FRE2SH ontwikkelingen, productiviteit en verbinding met stedelijke en toeristische belangen.

Wat houdt lidmaatschap in?

Regionale ondernemers met eigen product of dienst worden opgenomen in onze programma’s. Mits men iets te bieden heeft in de regio van kwaliteit en dat geschikt is voor onze programma’s. Een lidmaatschap is een laagdrempelige administratieve formaliteit. In feite is het een commitment om samen te werken in coöperatief verband aan de kwaliteit opbouw, uitstraling en dienstverlening in de regio door er zelf én samen verantwoordelijkheid voor te nemen.

Talent en inzet is wat u als ondernemer al doet. Door multidisciplinair samen te werken (overheid, wetenschap, het ondernemerscollectief en lokale burgers) kan de lat steeds hoger worden gelegd zonder dat uw werkdruk toeneemt maar de wederkerigheid wel. De coöperatie zorgt voor een collectieve gebiedsband met de buitenwereld. Binnen het gebied dragen we samen de verantwoordelijkheid om het op alle fronten aantrekkelijk, concurrerend, gezond en kwalitatief hoogstaand te houden. We concurreren niet met elkaar maar zorgen voor een compleet pakket aan voorzieningen die mooi op elkaar aansluiten.

Consumptie kant:

We trachten de consumptie per wijk of grootgebruiker in de regio zo te organiseren dat we een optimale logistieke band creëren tussen de oorsprong van onze behoeften en dat wat wij dagelijks nodig hebben. Degenen die meewerken aan de brug en productiefunctie worden ook deelgenoot in de verdeelsleutel van consumptiemateriaal. Meld u aan als u dit in uw buurt wilt organiseren. Atelier3P neemt zo een stuk zorg weg bij de aangesloten restaurants en facilitaire (wijk)projecten voor leveringen van kwaliteit.

Productie kant:

Regionale ondernemers met eigen product of dienst worden opgenomen in onze programma’s als men regionale kwaliteit kan leveren. Atelier3P zorgt voor de dynamiek in het verbinden van vraag en aanbod. Atelier3P organiseert ook het logistieke traject. Betalingen worden via een op te richten gemeenschappelijke Atelier3P fonds gedaan.

We werken volgens de Stad van Morgen waarde-creatie formule:

Talent x Inzet x Hoger Doel (FRE2SH-TWIP) = Meerwaarde (4 x winst) x Wederkerigheid

kwaliteit van leven voor iedereen

Atelier3P is geen bedrijf maar een coöperatieve samenwerking voor kwaliteit van leven. Atelier3P zorgt daarom voor rechtstreekse verbindingen zonder zelf als kostenpost te fungeren behalve voor die elementen die het zelf organiseren. De overhead van Atelier3P blijft zo minimaal (tussen 10 en 20%).

Uw lidmaatschap:

  • brengt u onder in de FRE2SH gebiedsontwikkelingsprogramma’s
  • brengt u onder in de TWIP toeristische programma’s
  • brengt u samen met de anderen in de regio om met elkaar afspraken te maken
  • verbindt multidisciplinair met Provinciale, landelijke en Europese programma’s en partners

Kosten:

Lidmaatschap is gratis omdat het commitment zelf belangrijker is dan geld.

In het geval van behoefte aan investeringen dan zoeken we samen financiële oplossingen als die nodig zijn voor projecten. U tekent een lidmaatschap formulier en neemt deel aan de processen. Mocht u eruit willen stappen dan kan dat altijd met in acht name van de lopende (projectmatige) verplichtingen.

Hoe dat dan zit met ons verdienmodel? Dat zie je hier: Middelen

Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering, waarbij de koers van de coöperatie zal worden uitgezet.

Meedoen?

U kunt zich ook aanmelden als lid of informatie aanvragen door een bericht te sturen naar leden@atelier3p.nl.

Hier komt: ledenlijst

 

 

Vrienden van Atelier3P

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS