Sustainocratie

sustainocratie-kaftSustainocratie, een idee van Jean-Paul Close uit Eindhoven, stelt duurzame menselijke vooruitgang (sustainabillity) als hoger maatschappelijk doel waardoor er nieuwe eisen worden gesteld aan onze vrijheid van keuze en handelen (democratie). Ook wel “duurzame democratie” genoemd.

Sustainocratie is net als Democratie gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting en keuze. Het zijn twee overkoepelende begrippen die een soort levensformule vertegenwoordigen. Democratie is ook geen politieke partij hooguit de basis voor politieke stromingen.

Wat Sustainocratie juist karakteriseert is dat niet het democratisch eigenbelang stuurt maar de wetenschappelijk onderbouwde duurzame natuurlijke kernwaarden en -behoeften van ons menselijke bestaan en evolutie.

5-kernwaarden-van-duurzame-menselijke-vooruitgang

Sustainocratie voorkomt chaos

Sustainocratie werkt op basis van waardegedreven samenwerking door middel van co-creatie. Door waardegedreven samen te werken zal creativiteit, passie, kennis en kunde tot meer en betere resultaten leiden. Overcapaciteit kan direct worden benut.

In onderstaand filmpje schetst Jean-Paul Close een beeld hoe we in allerlei crisissen gekomen zijn en waar we naar toe kunnen gaan met elkaar.

Sustainocratie gaat rechtstreeks naar welzijn

Sustainocratie gaat uit van een samenleving die gebaseerd is op harmonieuze relaties tussen mensen onderling en de mens met haar natuurlijke omgeving. In onze samenleving respecteren wij 5 basisprincipes van duurzaam leven:

  • Voedsel (inclusief drinkwater)
  • Gezondheid (inclusief het behouden van een gezonde leefomgeving)
  • Veiligheid (inclusief respect en integriteit onderling)
  • Zelfbewustzijn (educatieve processen)
  • Zelfredzaamheid (verantwoordelijkheid)

Deze “kunst van samen leven” hebben wij gedefinieerd als binnen integraal duurzame menselijke vooruitgang.
Individuen die deze basisprincipes ter harte nemen door er verantwoordelijkheid voor te nemen, ongeacht de professionele positie in de maatschappij, zijn Sustainocraat.

Transformatie

Onze huidige afhankelijkheid van systemen maakt onze maatschappij structureel kwetsbaar op vele fronten. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de genoemde kerngebieden kunnen we de kwetsbaarheid minderen.

Atelier3P verbindt, lokt uit, organiseert, coördineert en programmeert met als doel een gezondere levenskwaliteit voor iedereen. Dit alles staat in verbinding met de samenleving, want dáár moet het gebeuren.

Waarom moeilijke termen?

Tijdens een internationale bijeenkomst kwam taal en beeldvorming bij maatschappelijke transitie processen ter sprake. Vaak zegt een beeld meer dan 1000 woorden.

Nu bouwt Sustainocratie vanzelf al een eigen woordenschat op. Puur omdat de energetische lading van woordinhoud anders is na de transitie dan ervoor.

Om verwarring of nodeloze discussies te voorkomen worden geheel nieuwe woorden geïntroduceerd. Sustainocratie is zo’n woord, net als de transformatie economie, waarde gedreven cocreatie, multidisciplinaire tafel of bewustzijn gedreven ecosysteem.

Bij deze wereld horen ook beelden. Sustainocratie is op deze manier onderwerp geworden van creativiteit van professionele vormgevers. Dit is het resultaat….

Beelden zeggen meer dan woorden…

logo-duurzame-sustainocratie

Logo Sustainocratie

Het beeld geeft een cyclische beweging weer waarin kernelementen zoals lucht, water, energie en aarde zich verbinden in een progressieve evolutie van leven. Het beeld beschrijft de zelfbewuste interactie die wij multidisciplinair vormgeven. De verdikking van de lijnen net als de kleuren geven de diversiteit en vooruitgang weer van onze processen.

 

 

Coöperatie

 

Be Sociable, Share!
De "kunst van samen leven" Follow us Facebook Twiter RSS